veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe wijkraadsvergadering

8 maart 2023, RvD

logo wijkraad Agenda van de Besloten Wijkraadsvergadering op donderdag 23 Maart 2023. Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) of via het tabblad Contact op deze site inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem(??) te bespreken.

lees meer

WOZ

8 maart 2023, RvD

logo wijkraad Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Dit moet binnen 6 weken na de datum op uw belastingaanslag. Als u bezwaar maakt tegen uw WOZ-waarde of tegen uw belastingaanslag, verstuurt u een bezwaarschrift. Dit heet ook wel een zienswijze. Dat doet u binnen 6 weken na de datum op uw aanslag.

lees meer

Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen

1 maart 2023, RvD

logo wijkraad
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen op 15 maart

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. U kunt op verschillende plekken in Smallingerland stemmen. Op de website van de gemeente Smallingerland staat meer informatie over de verkiezingen.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 18-01-2023

20 februari 2023, RvD

logo wijkraad De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 18 Januari 2022.
De notulen van de maand Februari moeten eerst in de volgende vergadering (Maart) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering of op een ander moment hun probleem te bespreken.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 14-12-2022

25 januari 2023, RvD

logo wijkraad De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 14 December 2022.
De notulen van de maand Januari moeten eerst in de volgende vergadering (Februari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 16-11-23

18 december 2022, RvD

logo wijkraad De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 16 November 2022.
De notulen van de maand December moeten eerst in de volgende vergadering (Januari) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken

lees meer