veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe sociale huurwoningen in Smallingerland

25 mei 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Op donderdag 19 mei ondertekenden de gemeente Smallingerland, Accolade en WoonFriesland het convenant voor de realisatie van zo'n driehonderd sociale huurwoningen in de gemeente Smallingerland voor 203

lees meer

Aangepaste openingstijden Hemelvaart en Pinksteren

25 mei 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Op Hemelvaart (26 mei), de dag erna en op tweede pinksterdag (6 juni) zijn de openingstijden van de gemeente aangepast. Zo zijn het gemeentehuis, de Tussendiepen en Carins op die dagen gesloten.

lees meer

Verhoging inkomensgrens energietoeslag

25 mei 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als

De inkomensgrens voor de energietoeslag wordt verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm. Hierdoor komen meer huishoudens in aanmerking voor de toeslag. Als uw aanvraag is afgewezen omdat uw inkomen te hoog is, beoordelen we uw aanvraag opnieuw. Als u nu wel recht heeft op de energietoeslag, krijgt u hierover zo snel mogelijk bericht.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 18-05-2022

20 juni 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 18 mei 2022.
De notulen van de maand juni moeten eerst in de volgende vergadering (september) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 07-04-2022

20 mei 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 7 april 2022.
De notulen van de maand mei moeten eerst in de volgende vergadering (juni) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 10-03-2022

9 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 10 maart 2022.
De notulen van de maand april moeten eerst in de volgende vergadering (mei) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer