veiligheid verkeer voorzieningen

Gewijzigde openingstijden

28 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Gewijzigde openingstijden tijdens Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag op 5 mei hebben gemeentelijke locaties gewijzigde openingstijden. Zo zijn het gemeentehuis en De Tussendiepen gesloten. Ook is de afvalinzameling gewijzigd.


lees meer

Coördinator geridderd

27 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Coördinator deelauto geridderd.

lees meer

Bestrijding eikenprocessierups begonnen

20 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De gemeente is begonnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Net als vorig jaar wordt gebruik gemaakt van een biologische en natuurvriendelijke bestrijdingsmethode.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 10-03-2022

9 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 10 maart 2022.
De notulen van de maand april moeten eerst in de volgende vergadering (mei) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 10-02-2022

19 maart 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 10 februari 2022.
De notulen van de maand maart moeten eerst in de volgende vergadering (april) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Notulen wijkraadsvergadering 26-01-2022

16 februari 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering van 26 januari 2022.
De notulen van de maand februari moeten eerst in de volgende vergadering (maart) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer