veiligheid verkeer voorzieningen

Bestrijding eikenprocessierupsen

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als

 Buiten de bebouwde kom verwijderen we de nesten langs veelgebruikte fietsroutes en drukbezochte locaties. In gebieden van de gemeente met hoge plaagdruk, die toegankelijk zijn, maar waar weinig mensen komen waarschuwen we via borden.
 
Zie je bomen waar een rood-wit lint omheen zit, dan zitten daar nog nesten. Zodra de nesten van de eikenprocessie-rupsen zijn verwijderd, halen we ook de linten weg.

Meer weten over de bestrijding, de gezondheidsklachten of het melden van een nest? Kijk dan op onze website.