veiligheid verkeer voorzieningen

Buurtbudget

U kunt buurtbudget aanvragen voor bijvoorbeeld een picknicktafel in het park, een hondenuitlaatplek of een leukere aankleding van het groen rond een speelplek. U weet vast iets wat goed zou zijn voor de leefbaarheid van uw straat of buurt. Iets wat prettig zou zijn voor de kinderen, de ouderen of alle omwonenden.

Als uw idee aan de voorwaarden voldoet, dan kan uw buurt het plan laten uitvoeren met een bijdrage uit het Buurtbudget. Via dit budget betaalt de gemeente mee aan een betere leefbaarheid in wijken en dorpen. Elk dorp en elke wijk kan hieruit een bedrag besteden van 3.850 euro per jaar, of als er geld over is tot maximaal 7.500 euro per project. Het bedrag wordt uitgekeerd in materiaal en/of manuren van de gemeente (dus niet in geld).

Wat moet u ervoor doen?

Bespreek uw idee met mensen in uw buurt. U hebt handtekeningen nodig van minimaal 25 omwonenden die het plan steunen. Of vraag de steun van de wijkraad of het bestuur van dorpsbelangen, dat is ook voldoende. Bedenk een plan om geld in te zamelen voor ongeveer 20 procent van de totale kosten. Denk aan een sponsoractie, fondsen van goede doelen en dergelijke.

Zet uw plan op papier, liefst samen met andere buurtbewoners. Beschrijf wat uw idee is, waar het moet komen en hoe het eruit moet zien. Vertel waarom u wilt dat het er komt. Beschrijf hoe u het plan wilt (laten) uitvoeren. Geef daarbij apart aan wat uw rol zal zijn.

Maak een begroting erbij. Hierin zet u de kosten op een rij en de mogelijke bijdragen van de buurt (bijv. uit sponsoracties).

Tip: vraag iemand anders het plan te schrijven als u dit moeilijk vindt. U kunt ook hulp vragen aan de wijkraad.

VOORWAARDEN;

  • het plan moet iets verbeteren in uw directe woonomgeving;

  • de bedachte voorziening moet openbaar, dus voor iedereen toegankelijk zijn;

  • zoveel mogelijk bewoners van een dorp of wijk moeten er plezier van kunnen hebben;

  • het plan moet uitvoerbaar zijn binnen enkele maanden tot hooguit een jaar;

  • u bent zelf betrokken bij de uitvoering;

  • de buurt draagt zelf een deel financieel bij, bijvoorbeeld door fondswerving;

  • het plan mag niet tegen gemeentelijk beleid ingaan;

  • het plan mag ook niet onder lopende projecten of procedures vallen;

  • het mag geen plan zijn waarover de gemeente al eerder een besluit heeft genomen.

Ongeveer eenmaal per kwartaal worden de ingediende idee�n beoordeeld en aan B&W voorgelegd. Zorg dat u uw idee voor 1 april (1e ronde) of voor 1 oktober (2e ronde) bij de gemeente indient. Voor elk dorp en elke wijk wordt een bepaald bedrag gereserveerd. Is er geen aanvraag gedaan of is er geld over, dan kan het overgebleven budget worden gebruikt voor aanvragen die duurder uitvallen. Dit staat allemaal in de spelregels buurtbudget.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

Het bestuur van dorpsbelang of de wijkraad maakt een advies bij uw plan en stuurt dit naar de gemeente.

Het college van B&W neemt vervolgens een besluit. U ontvangt hierover bericht. In de beschikking staat wie de werkzaamheden gaat uitvoeren.Het kan zijn dat u geen bijdrage voor uw plan krijgt, omdat het geld van deze ronde al op is. Dan doet uw aanvraag weer mee in de volgende ronde.

 

Aanvraagformulier: Buurtbudget Gemeente Smallingerland

Datum: ������������������

1. Aanvragers : zie bijlage 2. Contactpersoon naam : ������������..�������...���� adres : ����������������..���..����.

postcode : ������������������������..

woonplaats : �����...������������..������

telefoonnummer :������...������������������

e-mail adres : �����..��������������..�.���

3. Wijk/dorp/buurt : �����.��������������..��.��.

4. Korte inhoud van het plan : ����������..����������..���. �����...���������������.���. ����...�����������������.��. ����...�����������������.��.

5. Realisatie van het plan periode : �����������..���������..���. eigen inzet : ��������������������..���... ����������.�����������.��... ���������������������..���

6. Gevraagde bijdrage gemeente: �����������...����������..��

7. Begroting : omschrijven in bijlage 8. Stappenplan : omschrijven in bijlage Advies wijkraad/dorpsbelang - invloed op leefbaarheid : ...���������������.��������. -

draagvlak : �������������������..����� -

uitvoerbaarheid : ��������������������.����. -

medewerking uitvoering : ��������������������....���. -

overige opmerkingen : ���������������������...�.�. ����������������������.��.

Besluit regiomanager : �����..�������������..�����.

Aanvraagnr. : �����..���������������..���.

Datum ontvangst : ������..��������������..���.

Schriftelijk bericht aanvrager/ wijkraad/dorpsbelang : ��������.���������������....

Handtekeningenlijst bij project: ������������������.�������