veiligheid verkeer voorzieningen

Buurtbudget

buurtbudget

Handig om te weten

  • De voorziening of activiteit is gericht op verbeteringen in de directe woonomgeving, is openbaar toegankelijk en bereikt zoveel mogelijk inwoners van de wijk of het dorp. Inwoners hoeven niet lid te zijn of te betalen om er gebruik van te maken. 
  • U betaalt zelf een deel van de kosten, bijvoorbeeld via een sponsor of eigen werkzaamheid. De richtlijn hiervoor is 20%. Voeg bij de aanvraag een stappenplan en een begroting.
  • Alleen kosten die een direct verband houden met de voorziening of activiteit komen voor een bijdrage van de gemeente in aanmerking.
  • Bent u inwoner? Voeg dan een handtekeningenlijst met minstens 25 medestanders uit de wijk of het dorp toe aan de aanvraag. En het is handig om de wijkraad of vereniging van dorpsbelang op de hoogte te stellen.
  • Het plan is binnen één jaar uitgevoerd.
  • Het plan is niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid en is geen onderdeel van lopende projecten of procedures.
  • De gemeente heeft niet al eerder (negatief) over het plan besloten.
  • Voor elke wijk en dorp is een bedrag gereserveerd. Op is op.

LINK; www.smallingerland.nl/buurtbudget