veiligheid verkeer voorzieningen

Buurtbudget

buurtbudget

Handig om te weten

 • De voorziening of activiteit is gericht op verbeteringen in de directe woonomgeving, is openbaar toegankelijk en bereikt zoveel mogelijk inwoners van de wijk of het dorp. Inwoners hoeven niet lid te zijn of te betalen om er gebruik van te maken. 
 • U betaalt zelf een deel van de kosten, bijvoorbeeld via een sponsor of eigen werkzaamheid. De richtlijn hiervoor is 20%. Voeg bij de aanvraag een stappenplan en een begroting.
 • Alleen kosten die een direct verband houden met de voorziening of activiteit komen voor een bijdrage van de gemeente in aanmerking.
 • Bent u inwoner? Voeg dan een handtekeningenlijst met minstens 25 medestanders uit de wijk of het dorp toe aan de aanvraag. En het is handig om de wijkraad of vereniging van dorpsbelang op de hoogte te stellen.
 • Het plan is binnen één jaar uitgevoerd.
 • Het plan is niet in strijd zijn met gemeentelijk beleid en is geen onderdeel van lopende projecten of procedures.
 • De gemeente heeft niet al eerder (negatief) over het plan besloten.
 • Voor elke wijk en dorp is een bedrag gereserveerd. Op is op.

LINK; www.smallingerland.nl/buurtbudget 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl