veiligheid verkeer voorzieningen

Crisisnoodopvang COA

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als

Crisisnoodopvang COA naar Smallingerland

Het kabinet heeft de situatie rond de asielopvang op vrijdag 17 juni als landelijke crisis bestempeld. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio’s gevraagd crisisnoodopvangplekken te realiseren.

Acute noodsituatie

"In Ter Apel is sprake van een acute noodsituatie, waardoor met spoed tijdelijke opvang nodig is. Wij vinden dat we als gemeente de verantwoordelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan deze humanitaire crisis.”, aldus burgemeester Jan Rijpstra."Ik verwacht van het Rijk dat er dit jaar een structurele oplossing is gevonden voor de grote problemen van opvang in Ter Apel.

Daarnaast ben ik van mening dat er meer inspanning geleverd moet worden om asielzoekers -met name veiligelanders- die geen verblijfsvergunning krijgen, terug te sturen naar het land van herkomst."

De afgelopen maanden stelde de gemeente Heerenveen de Hoekstrahal in Heerenveen beschikbaar. Gemeente en Veiligheidsregio Fryslân kwamen overeen dat er tot 15 augustus van de Hoekstrahal gebruik kon worden gemaakt. Met ingang van het nieuwe schooljaar is de hal weer beschikbaar voor de verenigingen en scholen.

Ingebruikname crisisnoodopvang

Wanneer het COA gebruik gaat maken van het Fries Congrescentrum is op dit moment niet bekend.

Meer informatie

Meer over de crisisnoodopvang in het Fries Congrescentrum Drachten leest u op de pagina Tijdelijke crisisnoodopvang vluchtelingen.