veiligheid verkeer voorzieningen

Denk met ons mee.!!

Op deze data zijn de besloten wijkraadsvergaderingen van St. wijkraad de Trisken. Natuurlijk wil de wijkraad wel feedback uit de wijk. Daarom kunnen bewoners altijd mailen of een brief in de postbus van de Skammel gooien. Ook kunt u met de wijkraad praten als u even een afspraak maakt.

Wijkraadsvergaderingen 2022

 donderdag 1 september

woensdag 5 oktober

woensdag 16 november

woensdag 14 december 

wijkraaddetrisken@gmail.com