veiligheid verkeer voorzieningen

Even voorstellen

Hallo wijkbewoners van de Trisken,

 

Mijn naam is Sophie van der Mei, opbouwwerker bij de M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland). Ik help bewoners onder andere bij het organiseren van activiteiten, het verbeteren van hun leefomgeving en bij het organiseren van ontmoetingen in de wijk.

 

Door gesprekken met bewoners zijn er nieuwe activiteiten ontstaan in de wijk en hebben bewoners in het verleden inspraak gekregen om een veldje in hun omgeving mooier te maken.

 

Ik ben zeer benieuwd naar jullie verhalen over de Trisken. Ik sta open voor vragen en ideeën en ga graag in gesprek!

 

Sophie van der Mei

06-37416956/s.vandermei@mosweb.nl

 

 

 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl