veiligheid verkeer voorzieningen

Het beste idee voor de Trisken!

IMG 1541

Doe jij mee? 

Gezellig met een hapje en drankje! 

Goede ideeën kunnen steun krijgen van Gemeente en M.O.S. 

Onderwerpen: 

Jeugd en kinderen 

Honden en poep 

Het plein bij de Skammel  

Tuinen en onderhoud

Woensdag 20 november

19.30-21.30 uur (19.15 uur inloop)

Wijkcentrum de Skammel

Vragen? 

Bel of mail 

Sophie van der Mei, Opbouwwerker in de Trisken 067416956 of s.vandermei@mosweb.nl

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl