veiligheid verkeer voorzieningen

Ideeën om leefbaarheid in onze regio te versterken?

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als

Vanaf 10 januari tot en met 3 februari kunt u weer goede ideeën insturen om de samenwerking en leefbaarheid van dorpen en kernen in de regio Zuidoost-Friesland te versterken. Regio Deal Zuidoost-Friesland start dan met een tweede subsidieronde vanuit het Regiofonds. De subsidie is bedoeld voor inwoners, organisaties en kleine bedrijven uit Zuidoost-Friesland.

Bespreek eerst je idee
Heeft u een idee? Neem eerst contact op met het Streekwurkkantoor in Zuidoost-Friesland. De projectadviseur bekijkt of het idee in aanmerking komt voor de subsidie en helpt initiatiefnemers bij de aanvraag. Het projectbureau is bereikbaar via e-mail of telefoonnummer 058-292 52 00.

Meer informatie
Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden bepaalde criteria. Kijk voor deze criteria en voor meer informatie op de website van regiodealzuidoostfriesland.