veiligheid verkeer voorzieningen

Info voor bewoners Trisken

info logo2

Vermillion;

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) is een energiebedrijf dat in Nederland aardgas wint uit kleine aardgasvoorkomens (gasvelden) op land. Vermilion is ook actief in uw regio. Vermilion produceert uit de gasvelden Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen conform het goedgekeurde winningsplan (dit is een vergunning van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Dit wordt gewonnen vanaf verschillende locaties in Smallingerland. Kijk voor meer informatie op onze website bij ‘locaties en activiteiten’.

 

In het najaar van 2018 heeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat goedkeuring gegeven op het geactualiseerde winningsplan Opeinde en Opeinde-Zuid & Middelburen. Volgens het definitieve instemmingsbesluit moet Vermilion een bouwkundige opname uitvoeren aan een representatieve selectie van woningen en gebouwen rondom de gasvelden Opeinde, Opeinde-Zuid en Middelburen.

 

Vermilion start met de uitvoer van de bouwkundige opname op 23 april 2019 en duurt 6 tot 8 weken. Bewoners waarvan hun pand tot de representatieve selectie behoort, zijn vandaag per brief geïnformeerd. Er is een kans dat hier één of meerdere woningen binnen uw dorpskern/wijk bij zitten. Wij willen u, als plaatselijk belang/wijkvereniging, graag op de hoogte brengen van dit project in uw omgeving.

 

Bouwkundige opname

De bouwkundige opname wordt uitgevoerd door Thorbecke (www.thorbecke.nl), een gespecialiseerd ingenieursbureau. Bij een bouwkundige opname wordt door inspecteurs van Thorbecke de huidige bouwkundige staat van een pand vastgelegd voor zowel de buiten- als binnenkant. De bouwkundige opname is bedoeld als hulpmiddel om gedurende de verdere gaswinning, bij een vermoeden van mijnbouwschade door een aardbeving, het oorzakelijk verband tussen de gaswinning en de eventueel toekomstige gebouwschade te kunnen vaststellen. Van de geselecteerde referentiepanden wordt de bouwkundige staat in de beginsituatie en na een eventuele toekomstige beving vastgesteld. De kans  op schade door gaswinning is heel erg klein en komt haast niet voor. De bouwkundige opname is dan ook bedoeld als preventief hulpmiddel.

 

Methode bouwkundige opname

Specialisten van Thorbecke brengen in beeld welke gebouwen er in het onderzoeksgebied rondom het gasveld staan. Hiertoe gebruiken zij openbare gegevens. Met een computermodel wordt de bebouwing, op basis van bouwjaar en het gebruikstype, ingedeeld in groepen en wordt een representatieve selectie gemaakt. In deze selectie wordt ook rekening gehouden met de afstand tot het gasveld en bijzonderheden in de ondergrond. De computer selecteert vooral de meer kwetsbare gebouwen.

 

Er zijn voor ieder gebouw drie referentiegebouwen die een goede graadmeter vormen om te bepalen of schade een relatie heeft met gaswinning door Vermilion. Daarmee zijn alle gebouwen goed afgedekt, en is het niet nodig om los hiervan individuele woningen toe te voegen.

 

Telefonisch spreekuur

Van 8 april tot en met 12 april 2019 organiseert Vermilion een telefonisch spreekuur om alle vragen m.b.t. deze bouwkundige opname zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden. Dit telefonisch spreekuur vindt plaats op werkdagen van 12.00 tot 13.00 uur en u kunt ons bereiken via 0517 – 493 300. Daarnaast kunt u natuurlijk ook een e-mail sturen naar infonl@vermilionenergy.com. 

Website

U kunt op onze website meer informatie vinden over de bouwkundige opname:

www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/bouwkundige-opname.cfm