veiligheid verkeer voorzieningen

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010


Januari;

Rechtspositie vrijwilligers wordt besproken.

Nieuw lid van de wijkraad, Sietske Boonstra.

Open avond LEEFBAARHEID wordt voorbereid.

Maart;

9 maart was er een vergadering in de Drait met verschillende wijkraden.

Drie leden van ons waren hier aanwezig.

Duidelijk is wel geworden dat wijkraden erg serieus worden genomen door de gemeente in de wijken waar veel gebeurd (infrastructuur). Daarom moeten de Bouwen en Noord-Oost ook aan kennisoverdracht gaan doen.

Spreekuur wijkraad, in eerste instantie tot eind dit jaar, 25 mei  Wijkschouw.

24 maart 2010 open avond Leefbaarheid.

Veel over de Melkkelder gepraat, blijkbaar was dat nodig. Maar daardoor zijn andere onder-werpen minder of niet aan bod gekomen. Toch blij met deze grote opkomst.

April;

Problemen rond voetbalvelden;  veld 25; Hanebalken, doeltje staat te dicht op huis/straat. Straathoekwerk gaat met voetballers en omwonenden praten.

Jeugdsoos in de Skammel; De wethouder vindt dat geen probleem , wat vindt de MOS hier van?

De MOS hebben hier geen uren voor beschikbaar. Als er vrijwilligers komen zullen die ook eerst begeleid moeten worden. Daar zijn ook uren voor nodig.

Juni;

Studie heeft uitgewezen dat de wijkraad niet valt onder de wet Openbaarheid van bestuur. De wijkraad zal echter wel haar notulen en info voor bewoners op de site plaatsen.

De secretaris mailt de regio manager over de ruiters op de dijk, de oversteek Biskopswei, het mededelingenbord en de tafeltennistafel voor het sportveld achter de Hanebalken.

Ook van de bezoekersteller op de website heeft niemand iets gezien.

September;

Onze mening over oversteek biskopswei is doorgegeven aan de verkeerskundige, met de vraag of er eventueel andere maatregelen genomen kunnen worden. Dit is negatief beantwoord door de verkeersdeskundige. Het is ook doorgegeven aan de wethouder, Marjan van der Aart.

Vervangen grote doelen hooizolder door kleine doeltjes. Dit is gebeurd en er zijn geen problemen meer geweest.

Volgens dierenartsen is er niet meer kennelhoest dan voorgaande jaren.

Oktober;

Brief uitnodiging gemeente voor alle wijkraden/dorpsraden, uitnodiging wordt

aangenomen. Buurtbudget; aangevraagd is een nieuw mededelingenbord en een tafeltennistafel.

Tienersoos. Hier zijn een aantal vrijwilligers voor, maar nog niet genoeg, we doen een oproep op de website.

Waar is de bakfiets? De secretaris zal eens mailen.

November;

De voorzitter van wijkevenementen verteld dat ze een grandioze spooktocht hebben georganiseerd waaraan meer dan 100 kinderen mee deden en 5 groepen met volwassenen. Ze hebben in de begroting nog een gaatje dat ingevuld zal worden door de wijkraad.

Tienersoos;

We hebben nog te weinig vrijwilligers. Toch vindt Erik (gemeente) dat de vrijwilligers die we nu hebben om de tafel moeten gaan zitten met Marjan (MOS). Om te kijken wat er mogelijk is.

December;

Geen vergadering.

Buurtbudget;

Speelveld maken en van knollenveld voetbalveld, uitgevoerd.

Veld achter buslus uitvoeren als HONDEN UITLAATPLAATS, afgewezen.

Tafeltennistafel op veld achter Hanebalken, uitgevoerd.