veiligheid verkeer voorzieningen

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2011

Januari;

Wijk en dorpsbudget 2011, voldoende voor een jaar.

Bezoek wethouder, besloten wordt haar bezoek in Maart of April te laten plaatsvinden op een vrijdagmiddag of op een avond.

Speeltuinen; We worden nu aangenaam/onaangenaam verrast door bewoners die ons in kennis stellen van verdwijnen van schommels of komst van speeltoestellen, we mailen de gemeente of ze ons op de hoogte kan houden van de veranderingen bij speelvelden.

Tienersoos; nog geen duidelijkheid over de vrijwilligers.

Februari;

Maart;

Bushalte bij scholen

Gemeente; die wordt deze week of volgende week verplaatst.

Klachten bewoners; hondenpoep, maar ook paardenpoep. En niet alleen in het gras, maar ook op voet en fietspaden. We zullen een oproep doen op de site en we zullen de SVS mailen met cc Taeke.

Wijkschouw, we gaan zelf op de fiets door de wijk op woensdag 27 april om 19.30 uur.  De wijkschouw met genodigden is op dinsdag 24 mei om 19.30 uur  met een aansluitende vergadering.

April;

Spreekuur; Het waterschap zou plannen hebben bij de dijk. De wijkraad moet alleen haar toestemming geven voor het plan. Het bestaat uit vissteigers en honden uitlaat stranden. De wijkraad wacht met spanning af.

Bezoek de Kouwe door 2 wijkraadsleden. Het is laagdrempelig en heeft een grote sociale functie in de wijk.

Verkeersmaatregelen; Er komt een sticker op de weg met 30. Verder wordt er niets toegezegd.

Mei;

Verslag wijkschouw.

Skammel voor activiteiten; Volgende vergadering, 5 juli, worden MOS en gemeente uitgenodigd.

Juli;

Leefbaarheid; MOS aanwezig om te praten over activiteiten in de Skammel.

Verzoek Woonfriesland voor een Startbijee​nkomst Werken aan Wijken.

September;

duidelijkheid inzake financiering verkeersdrempel; Iedereen is voor de aanleg, maar de financiering? Uiteindelijk is iedereen het eens met de financiering door openbare

werken in 2012 als het voor maart 2012 wordt uitgevoerd.

Verkeer gaat met de wijkraad om tafel om tijdelijke verkeersmaatregelen op de Stal te bespreken.

De Trisken en kinderspul

Dit jaar weinig activiteiten, waarom?

Het secretariaat van wijkevenementen de Trisken wil hier geen antwoordt

op geven.

November;

Er wordt in het voorjaar een drempel aangelegd in de Hooizolder, t.h.v. het tunneltje, om de oversteek van kinderen naar het speelveldje te vergemakkelijken.

Een aantal leden vragen zich af waarom de stoep van de Skammel naar de sportschool zo hoog is.

December;

Voor de tiende achtereenvolgende keer is er NIEMAND op het

spreekuur geweest, algemeen wordt besloten de spreekuren te stoppen.

Bewoners kunnen mailen via de site `detrisken.nl` of brieven sturen naar de wijkraad.

Buurtbudget;

2 bankjes plaatsen bij het speelveld achter de Hanebalken, uitgevoerd.

2 bankjes plaatsen bij het speelveld aan de Hooizolder, uitgevoerd.