veiligheid verkeer voorzieningen

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012


Januari;

Nieuwjaarsborrel; succes, zelfs de wethouder kwam even kijken.

Jeugdsoos; groot succes, 28 mensen aanwezig.

Verkeersplan Stal, de secretaris zal foto’s maken van alle knelpunten en mailen naar de penningmeester. De volgende vergadering zal hier verder aan gewerkt worden.

PI groep; onze voorzitter wil nog een keer met de voorzitter van de PI groep praten over hun bedoelingen. Vier leden van de wijkraad laten weten dat ze heel veel bedenkingen hebben met de vestiging van een PI groep in het FCC (fries congres centrum).

Februari;

PI groep; B&W is akkoord met plan PI groep in Fries Congres Centrum.

De wijkraad beraad zich op de situatie.

Mail van de jeugd in de Skammel; we zullen onderzoeken of we iets voor ze kunnen doen, in principe is de wijkraad positief.

WoonFriesland; Tot nu toe is de wijkraad kritisch positief over de vergaderingen met Woonfriesland.

Maart;

Bijeenkomst speeltoestellen in de Skammel voor bewoners wordt georganiseerd op 20 Maart, 20.30 uur. De secretaris zet het op de site en er komt een spandoek voor in de wijk.

Leefbaarheid.

Skammel – poolbiljart, wordt besproken door jeugd Skammel.

Activiteiten en kosten vallen mee, de penningmeester vindt dat we

gewoon zo door moeten gaan.

April;

Marjan v.d. Aart neemt het woord, wijkatlas. Er wordt gediscussieerd over allerlei onderdelen van de wijkatlas.

Wijkevenementen – we zullen ze uitnodigen voor de volgende vergadering, evenals de tienergroep en Sterk Meidenwerk.

PI groep; we wachten af.

Met de drie groepen, tieners, wijkevenementen en Sterk meidenwerk brainstormen over activiteiten in de zomer.
Mei;

De werkgroep wijkevenementen is opgeheven, een aantal mensen wil doorgaan met kinderspul. De wijkraad zal hen hierbij zoveel mogelijk ondersteunen. Kinderspul gaat door voor de 30e keer.!!

Sterk meidenwerk is met 2 mensen aanwezig. Ze willen zich ook wel inzetten voor meer activiteiten in de zomer. De groep tienersoos wil ook wel meedoen, er wordt een werkgroep gevormd die bestaat uit 3 wijkraadsleden, 2 mensen van sterk meidenwerk en iemand van kinderspul. De tieners zullen zich aansluiten als het nodig is.

De voorzitter heeft aangegeven te willen stoppen als voorzitter. Hij blijft wel aan als lid. Onze vice-voorzitter geeft aan dat hij wel voorzitter wil worden.

Als de voorzitter gaat stoppen wordt er een sollicitatie procedure gestart.

Werken in wijken; enquete Hooizolder/Melkkelder en omgeving, de resultaten worden in september/oktober verwacht.

September;

Aftreden voorzitter, nog geen duidelijkheid.

Werken aan wijken; Bewoners van een aantal gedeelten van straten zijn uitgenodigd voor bewonersavonden.

Zomerfeest; evaluatie; zal geschieden met de organisatie. De kosten zijn binnen de begroting. Veel kinderen, weinig volwassenen aanwezig.

Nieuwe beheerder Skammel volgens betrouwbare bron. De ex beheerder Arjen komt terug. We willen graag z.s.m. met hem om de tafel.

Goede ontwikkelingen, de rotonde bij de Drait in de Lauwers wordt aangepakt. Voor de fietsers uit onze wijk is dit zeer goed nieuws. Wanneer gaat de Stal veranderen in een 30 km straat?

Oktober;

PI groep; De directie van de PI groep heeft besloten om GEEN

gebruik te maken van het Fries Congres Centrum Drachten voor de

huisvesting van cliënten met psychische aandoeningen. We zetten het

op de site.

Spooktocht; 17 november, de vraag is of we sponsoren, de

penningmeester neemt contact met hun op.

Opkomst minimaal met bewonersavonden. We moeten wel wat

te vertellen hebben. Begin 2013 VERKEER.

Drempel Hooizolder voldoet niet, heeft geen effect omdat hij te laag is.

Wordt besproken met mevrouw Stockman.

Hans Nijp en wijkagent uitnodigen voor 4 dec. We vinden de

communicatie niet optimaal en willen dit graag bespreken.


November;

Skammel; Jeugdsoos, via via hoorden we dat de jeugdsoos op vrijdag avond niet meer plaats vindt. Is dit zo? En als dit zo is, waarom worden wij daarover dan niet ingelicht. Wij betalen tenslotte wel de huur voor deze avond.

Werken aan wijken in de Trisken; Er komt een kerstboom actie Melkkelder / Hooizolder. Bij het afval probleem worden de bewoners betrokken.

December;

Erik verteld dat er geld beschikbaar komt voor verkeersmaatregelen op

de Stal.

Evaluatie Be Trisken 1 september Een nieuw wijkfeest wordt alleen door de wijkraad gesteund als het voor iedereen is. Dus niet alleen voor jongeren of ouderen. Een van de tieners gaat een opzet maken, misschien i.s.m. Werken aan wijken.

De wijkraad heeft een vacature voor voorzitter en/of een lid. De

penningmeester laat een advertentie zetten in Breeduit.

Buurtbudget;

Speeltoestel schip plaatsen bij het basketbal terrein aan de Hanebalken, uitgevoerd.

Vogelnestschommel  bij de andere speeltoestellen op de Jister, uitgevoerd.

Kabelbaan op veld achter Hanebalken, uitgevoerd.

2 kleine voetbaldoelen plaatsen op de Jister, afgewezen.