veiligheid verkeer voorzieningen

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013


Januari;

overleg tussen wijkraad en gemeente over de wijzigingen op de Stal.

Focus woningen; mensen van Terland.

wijkschouw – woensdag 27 maart

Maart;

hondenpoep, het blijft een discussie. Ook het uitrengebied aan de dijk. Er komt een uitzondering voor de dijk, daar hoeft geen hondenpoep opgeruimd te worden.

De groenstrook bij de snackbar en de kapper wordt aangepakt in het kader van het buurtbudget.

Nieuwe voorzitter; Na de advertentie in de Breeduit en de advertentie

op de site hebben we geen kandidaten gekregen. Onze vicevoorzitter Robert Smeding

is bereid voorzitter te worden en wordt met algemene stemmen

gekozen.

Wijkschouw;

Buslus;  hier graag een hondenpoep bak.

Vanuit de Trochreed richting de speelplaats zijn hier twee rood-witte hekjes geplaatst om snel rijdende auto's te wijzen op overstekende kinderen.

Honden losloop gebied. De nieuwe bordjes op de paaltjes moeten dan wel aangepast worden.

Mei;

29 mei, verkeer info avond.

Het schoolplein van Foarhus wordt aangepakt. Ook dit wordt een openbaar speelterrein.

Juni;

Werken aan wijken; Eind van het jaar moet het project afgerond worden.

Het muurtje bij de invaliden visplaats wordt heel slecht. Hier zou iets aan gebeuren maar daar is nog steeds geen aktie.

September;

verkeersdeskundige Jarno Brouwers wordt opgevolgt door Sander de Schiffaart.

Evaluatie Kinderspul; reclame voor de wijk. Uitstekend feest.

Oktober;

publicatie breeduit; we gaan de vergaderdata en de punten van de agenda publiceren in de breeduit.

hondenpoep; Sietse v.d. Weij en John v.d.Weide zijn aanwezig om te vertellen over het nieuwe hondenpoepbeleid.

Daniel Pit (MOS) heeft een andere baan, Jan-Wim Ensing is zijn opvolger.

Werken aan wijken gaat in 2014 door.  Volgens bewoners van de  Melkkelder wordt het iets rustiger in de buurt.

Spooktocht budget wordt aanvaart.

November;

Werken aan wijken; er is een nieuwe voorzitter, Koos Veltman.

In de woningen van Focus komen bewoners (gezinnen ) van

Terland. Het kantoor van Focus wordt het kantoor van wijkagent en

Woonfriesland.

December; geen vergadering.

Buurtbudget;

Groenstrook tegenover Hanebalken 346 herplanten, uitgevoerd.

Groenstrook bij de snackbar herplanten, uitgevoerd.