veiligheid verkeer voorzieningen

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014


Januari;

constructief gesprek gehad met de wijkagent. Klachten worden doorverwezen naar hem. Prioriteiten 2014 zijn; verkeer, snoeiwerk en werken aan wijken.

bezoek van de wethouder op 3 februari.


Februari;

wijkfestival, Het was een groot succes. Meer dan 600 kinderen tijdens de speelweek en tijdens het wijkfestival op het hoogtepunt meer dan 200 mensen.

Spooktocht was ook weer een groot succes. Er liepen 105 mensen mee.

Er is een inbraak preventie ronde geweest in de wijk. We zijn hier content mee. Een goed initiatief.

Wethouder bezoek; Prettig gesprek. Veel informatie dat wordt gedeeld met de mensen die er gisteren niet bij waren.

Transferium; de wijkraad is positief kritisch.

Het verkeersplan de Trisken komt deze maand, februari, in B&W.


Maart;

Duidelijk wordt dat John v.d.Weide alleen voor wijkbeheer is. Voor groenvoorziening moeten we contact opnemen met Erik Tilma.

Werken aan wijken; Wil graag een wijkschouw, de secretaris neemt contact met ze op.

Buurtbudget; meer krokussen in de wijk, wijkfeest, sinterklaasfeest, spokentocht.

Bij het Drachtster Lyceum waren er door tweedeklassers voordrachten over leefbaarheid. Elke wijk kwam aan bod. Dit vinden wij een goed initiatief, leefbaarheid kan niet genoeg in de aandacht komen.

Mei;

Verkeer; ze zijn druk bezig, voor de vakantie klaar.

Werken aan wijken; buurtbezoeken zijn positief.

Bijeenkomst Kijlstra; veel discussie. Veel ideeën over de integratie van gehandicapten en gewoon reisvervoer. Vragen rezen over de kosten voor

de reizigers en de kosten van het systeem. En gaat Kijlstra samenwerken met een andere reis aanbieder of niet? Dit zijn vragen die nog wel gesteld moeten worden.
Wijkschouw 13-05-2014

Melkkelder; vaak stort van vuil dat iedere keer keurig wordt opgeruimd door wijkbeheer. Geprobeerd wordt adressen te vinden van illegale storters.

De nieuwe milieustraat die aan de Stal is geplaatst ziet er gelikt uit.

Maaien en Vegen van de groenstrook. Groen verklaart dat de krokussen niet weer terug komen als ze eerder gaan maaien.

Fietspad naar jachthaven; oversteek blijft gevaarlijk. De wijkraad zoekt uit wat er meer zou/kan gebeuren.

Voormalige Focus woningen; Woonfriesland laat ons zien dat er druk aan gewerkt wordt om de tuinen en omgeving op te knappen.

Poepstrook Jister; volgens gemeente gaan de honden dan op straat poepen, als er geen strook is. We denken hier verder over na...


Juni;

Wijkfestival; De wijkraad wil, omdat de subsidie van de gemeente drastisch is verlaagd, een maximaal bedrag uitgeven aan het wijkfestival.

In de vergadering van werken aan wijken vonden de deelnemers de wijkschouw een gemiste kans van de wijkraad. Bepaalde punten waren niet goed voorbereid. De wijkraad besluit de voorronde van de wijkschouw weer te gaan doen.

Nieuwe fietsoversteekplaats op de Stal is in de ogen van de wijkraad onduidelijk.

Graag borden; fietsers voorrang!


September;

wethouder Jos van der Horst definitief ingepland op maandag 3 november 20:00-21:00 uur in de Skammel. De wijkraad wil het bordje fietspad voorrang graag bij de oversteek op de Stal. Het gaat in overleg met verkeersman Sander de Schiffart.

Samenwerking; Erik is het niet eens met de uitspraak dat de wijkraad haar info maar uit de Breeduit moet halen. Goede info vanuit de gemeente zou normaal moeten zijn.

Verkeersplan de Trisken; In het algemeen is iedereen tevreden over de inrichting van de Stal. Veel mensen zijn positief. Een enkele bewoner is negatief vanwege geluidsoverlast van een drempel voor zijn huis. We wachten de evaluatie met de gemeente af.

Oktober;

Werken aan wijken; bewonerscontacten gaan door. De trogreed moet weer aangepakt worden, wanden zijn weer beschadigd. Kleine groep pubers ( 16-19 jr) veroorzaakt overlast in de wijk. MOS is er mee bezig.

Graag borden; fietsers voorrang! De penningmeester neemt nog weer contact op met de verkeersdeskundige van de gemeente.

groenvoorziening; de schaapsherder heeft moeite om het pad schoon te houden. Ook zou de dijk gemaaid moeten worden na de begrazing van de kudde.

3 november ontmoeting met wethouder in de Skammel.


November;

De wethouder was op 3 November in de wijk voor een kennismakingsgesprek met de wijkraad. Allerlei problemen en ideeen werden besproken in de Skammel. Oplossingen werden vooralsnog niet bereikt.

Werken aan wijken brengt binnenkort weer een nieuwsblad uit. Over de tuindag was men tevreden.

Veiligheid; overlast vuurwerk, we zetten er nog een verhaaltje over op de site.

December;

evaluatie verkeersplan; de verkeersdeskundige Sander de Schiffart is aanwezig om met de wijkraad het verkeersplan te evalueren. Snel komen we gezamenlijk tot de conclusie dat het verkeersplan goed is uitgevoerd. Zijn maar enkele klachten binnen gekomen. De meeste bewoners zijn tevreden en positief. Op sommige plaatsen is de slijtlaag niet goed aangebracht, dit wordt in de lente verbeterd. Bij het fietspad komen bordjes “fietsers voorrang”.

Transferium; Volgens de gemeente gaan dezelfde lijnen stoppen op het van Knobeldorfplein. Ze zullen daar vandaan het nieuwe transferium aan doen of eerst het transferium aan doen en dan het van Knobeldorfplein. Lijnen die nu langs Drachten rijden zullen het Transferium gaan aan doen. Voor de wijkraad is het een beetje duidelijker geworden. Buslijn 12 stopt waarschijnlijk per 14 december. Wat er voor in de plaats komt is nog niet duidelijk.

Volgens Erik kon onze vergadering zo’ in de Breeduit, maar dat is dus niet waar. Besloten vergaderingen worden niet geplaatst. Na veel discussie wordt besloten voor de vergadering een kwartier te houden voor vragen van bewoners.

Veld achter buslus; Een aantal bewoners zijn bij de vergadering gekomen om hun beklag te doen over het sporttoestel dat geplaatst is op het veld achter de buslus. De bewoners zijn niet geďnformeerd door de gemeente. De secretaris heeft echter een mail gekregen van Erik dat Marjan in’t Velt en Marjo de Meer de bewoners hebben ingelicht. Dit is dus volgens de bewoners niet waar. Omdat het initiatief bij werken aan wijken weg komt gaan de wijkraadsleden het aan de orde stellen in de vergadering van werken aan wijken.