veiligheid verkeer voorzieningen

Jaarverslag St. Wijkraad De Trisken 2022.

WhatsApp Image 2019 12 20 at 11.49.17

Jaarverslag St. Wijkraad de Trisken 2022.

Januari

 • Nieuwsbrief gemeente; Wat belangrijk kan zijn voor de wijk wordt op de site geplaatst. 

 • Financiën;  de penningmeester heeft weer een uitdraai gemaakt van de inkomsten en uitgaven. Ziet er heel goed uit. 

 • Actielijst; het nadenken over mogelijke thema's voor een discussieavond komt op de actielijst.

 

Februari

 • Onze voorzitter heeft een bezwaar ingediend over het straatnaambordje kruispunt Hanebalken / Hooizolder.

 • AED; de mogelijkheden worden verder bekeken.

 

Maart

 

 • Bezwaar straatnaambordje; na veel aandringen is er een straatnaambordje geplaatst op de hoek van Hanebalken / Hooizolder.

 • We gaan de gemeente vragen of er ook bollen kunnen

          worden gepoot bij de voormalige buslus.

 

Mei

 

 • AED; We hebben geprobeerd een AED te krijgen via de gemeente en de Hartstichting. Dit is niet gelukt.

 • Wijkraadslid; nieuw wijkraadslid Alex de Zwart wordt geïnstalleerd. We zijn compleet en vragen direct geen nieuwe leden.

 • Deelauto; Draait goed. De wijkraad heeft alle waardering voor onze vrijwillige chauffeurs in de afgelopen ( corona ) tijd.

 • Nieuw op de actielijst: website.

 

Juni

 

 • MOS, er is een maximaal bedrag afgesproken voor een speciale wijkactiviteit.

 

September

 

 • Gast Tine Faber vertelt van haar werk bij WoonFriesland en speciaal in de Trisken. Ook geeft ze aan dat het de laatste paar jaar heel goed gaat in de Trisken. Verder beantwoordt ze alle vragen van de wijkraadsleden naar tevredenheid. We bespreken ook de samenwerking en houden zeker contact.  

 • Crisisnoodopvang COA naar Smallingerland is op de site geplaatst.

 • Kruising Dorsvloer met fietspad bij Jister wordt meegenomen in de verkeerscommissie.

 • Uit het overzicht van de deelauto blijkt dat we momenteel door de hoge oplaadkosten rode cijfers hebben. We gaan dit bespreken in de deelautovergadering van eind september.

 • Een van de wijkraadsleden gaat kijken of een nieuwe site mogelijk is.

 

Oktober

 

 • We hadden gevraagd om haaientanden op de kruising van het fietspad naar de fietsbrug en de Dorsvloer.

De verkeerscommissie heeft besloten dat de huidige situatie gehandhaafd blijft en er geen haaientanden komen.

 • Ons buurtbudget aanvraag (waterplan verfraaien) moet

uitgebreid worden. We moeten vlierstruiken en beshoudende

struiken gaan gebruiken. Dat kan alleen op die grond.  

 

 

 

 

 

 

 

November

 

 • Website; er wordt gebouwd aan een nieuwe website.  

 • Treft't - brede school in de Trisken?  Dit is binnen Treft't besproken. Het moet een multifunctioneel centrum worden, maar we weten nog niet zeker of het doorgaat.

 • Kruising Dorsvloer - fietspad langs de Jister; na contact met de gemeente blijkt dat de ambtenaar die hier over ging niet meer bij de gemeente werkt.

 • De nieuwe ambtenaar zal contact met ons opnemen.

 

December

 

 • Subsidie: dit krijgen wij ook weer. Buurtbudget is toegekend.

 • Wijkactiviteiten; geen kerstfair dit jaar.

 • Wijkactiviteiten; we gaan een wijkbewoner uitnodigen voor 16 februari.

 • Kruising Dorsvloer - fietspad; wij zijn het niet eens met de mening van de gemeente. Wij vinden het kruispunt wel gevaarlijk en vooral voor kinderen die achter de haag lopen richting kruispunt. Zij zien het verkeer op de weg niet en het verkeer ziet de kinderen niet. Wij gaan er nogmaals op aandringen iets aan de heg te doen.