veiligheid verkeer voorzieningen

Meerjarenplan Trisken

 

    Stichting Wijkraad de Trisken


                        vraagt uw medewerking voor een nieuw


            Meerjarenplan       2019-2024

 

Website: www.detrisken.nl    E-mail: wijkraaddetrisken@gmail.com

 

Ons meerjarenplan is aan een update toe!

In het verleden is de bewoners vaak gevraagd wat men wil in de wijk.

Vanuit deze inventarisatie zijn toen plannen opgesteld en zijn een aantal werkgroepen aan de slag gegaan. Voorbeelden zijn het verkeersplan en de hondenpoep perikelen. Om in de toekomst te kunnen blijven werken aan de juiste doelen vragen wij uw medewerking middels deze kleine enquête.

Uw mening wordt gevraagd!

U kunt uw antwoorden op onze vragen op meerdere manieren aan ons kenbaar maken:

U kunt de enquête invullen op de achterkant van deze flyer en deponeren in de brievenbus van buurtcentrum  De  Skammel,  Melkkelder 84.

 

U kunt uw antwoorden ook e-mailen naar wijkraaddetrisken@gmail.comU kunt de enquête ook invullen op onze website; op het tabblad Contact kunt u de antwoorden invullen bij; Bericht.Graag willen wij uw reactie ontvangen vóór 1 okt. 2018.


Wat vindt u goed aan de wijk de Trisken?

 

Wat mist u in de wijk De Trisken?

 

Wat kan er volgens u beter in de wijk de Trisken?

 

Zou u willen meedenken in een van onze werkgroepen om bovenstaande vraagstukken te behandelen?        ja               nee

Indien u ja invult verzoeken wij u een telefoonnummer en/of een e-mailadres op te geven. Wij nemen z.s.m. contact met u op.       Telefoon: Email:

Om een idee te krijgen waar u in onze wijk woont vragen wij u om hieronder uw straatnaam in te vullen:

 

Denk mee over onze wijk en geef uw reactie vóór 1 okt. 2018!