veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe notulen

Zie tabblad NOTULEN.

Notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 20 augustus 2020. Deze notulen zijn goedgekeurd in de besloten wijkraadsvergadering van 23 september 2020.  De notulen van deze maand  (september)  moeten eerst in de volgende vergadering (21-10-2020) goedgekeurd worden voor ze op de site mogen. 

Bewoners kunnen via mail (wijkraaddetrisken@gmail.com) of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering. Of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken. Mailen kan en mag altijd; wijkraaddetrisken@gmail.com