veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 29-03-2017

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

29-03-2017

De Skammel

19.45 uur

1. Opening door de vice-voorzitter. De voorzitter is met kennisgeving afwezig.

2. Gemeente info;

 • Erik afwezig.

 • grasbakken; wij zijn het niet eens met de gemeente. Een van de wijkraadsleden belt met J.v.d.Weide.

 • bushokje; mail van Erik wordt ter kennisgeving aangenomen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 01-02-17 worden goedgekeurd.

4. Mededelingen

 • penningmeesterschap is overgedragen. O. de Haan is nu officieel penningmeester.

 • financin; alles goed geregeld volgens de penningmeester.

 • toegankelijkheid; site/rekening/mail gaan we de volgende vergadering regelen.

 • tweewekelijks overleg (voorheen werken in wijken); Sophie Horenberg zal de volgende vergadering aanwezig zijn.

 • site problemen; probleem om pdfs op site te plaatsen. We gaan ons orinteren.

5. Voorzieningen

 • wijkschouw 5 april; 17.00 uur verzamelen bij de Skammel, de secretaris heeft een route gemaakt.

 • We vragen de voorzitter REIK te benaderen om te vragen naar de extra schuttingen (sommige huizen hebben nog geen schuttingen).

 • Buurtbudget; dubbele schommel vragen voor speelveld Hooizolder/Hanebalken.

6. Veiligheid

 • Honden; we krijgen berichten over problemen met honden in de wijk. We zetten het de volgende vergadering op de agenda.

7. Verkeer; Geen bijzonderheden.

8. Aktielijst

 • Achter Sinterklaasfeest moet Robert komen te staan.

 

9. Rondvraag

 • We gaan Jonathan mailen hoe het er voor staat met de activiteiten.

10. Sluiting door de vice-voorzitter.