veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 20 augustus 2020

notulen foto

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

Donderdag 20-08-2020   19.30 uur

De Skammel 

 

1. Opening 

 • door de voorzitter, hij heet iedereen welkom.

2. Gemeente info

 • De straatlantaarns blijven branden. De gemeente meldt dat Liander hier mee bezig is.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen worden goedgekeurd. Kunnen op de site.

 • Mail; burenruzie wordt gemeld aan de wijkraad. Aangezien de wijkraad geen instantie is die hier iets mee, of voor, kan doen.

Geeft de wijkraad via mail door dat wij hier ons niet mee kunnen en willen bemoeien.

 • Domeinnaam;  een bedrijf geeft aan dat wij een domeinnaam kunnen kopen die lijkt op een domeinnaam van ons. Wij doen dit niet, wij zijn geen bedrijf.

4. Mededelingen;

 • Duurzaamheid - discussie; als het corona virus het toelaat wil de wijkraad in de toekomst in de Skammel een discussieavond organiseren met een of meer sprekers. Wij zetten het op de aktielijst.

 • Deelauto -  evaluatie; Na de versoepeling van de corona regels is de deelauto weer gaan rijden. Zonder scherm, met mondkapjes.

Er wordt nog weinig gebruik gemaakt van de deelauto.

Twee chauffeurs zijn gestopt wegens privé redenen. Er zijn gelukkig ook al twee nieuwe chauffeurs gevonden. Er is bij Arriva een nieuwe contactpersoon. Als er weer een vergadering met de deelauto groep wordt gehouden worden Arriva en Sophie van de MOS uitgenodigd. 

         De financiën zijn op peil. 

 • Info aan wijkbewoners - Reinder heeft een opzet gemaakt voor een infofolder voor wijkbewoners. Er moet nog verder aan gewerkt worden maar een eerste opzet is er.

5. Pauze; geen pauze, is niet nodig volgens de voorzitter.

6.  Voorzieningen 

 • Plein Skammel; er is een plan. We wachten op een reactie van de gemeente.

 • Vandalisme; er is meer vandalisme in de wijk. De borden bij de fietsbrug zijn een aantal keren vernield en bouten zijn uit een schommel gehaald. Ook worden er poepbakken vernield. We mailen de wijkagent.

 • Treft’t; weinig nieuws. Binnenkort nieuwe vergadering. Volgens een wijkraadslid zitten een aantal poepbakken ‘s weekends vol.

         De secretaris gaat aan de gemeente vragen hoe dat kan.

 • site; De cijfers van gebruikers zijn nog steeds laag.

7. Aktielijst

 

 • organisatie bijeenkomst duurzaamheid komt er bij op.

 • groenonderhoud; wijk ziet er weer netjes uit. Sommige tuinen zijn slecht onderhouden. Als dit bij een koophuis is, is er niets aan te doen. Ook vinden sommige mensen een “wilde” tuin mooi. Terwijl buren het een rommel vinden.

 • Buurtbudget; dit gaat naar het plein.

 • 8. Rondvraag

  • Is het idee om zo’n snelheids smiley te plaatsen op de Stal? Dan wel bij de scholen. We vragen het de gemeente.

  9. Sluiting

  • De voorzitter sluit de vergadering.

  • Volgende besloten vergadering;  23 September 2020.