veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering

download

Notulen wijkraadsvergadering 

Donderdag 18-11-2021 

1. Opening - aanwezigen; alle wijkraadsleden.

2. Gemeente info

  • nieuwsbrief gemeente -  mondkapje verplicht in het gemeentehuis is op de site geplaatst.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 13-10-’21 moet punt 6 gewijzigd worden, verder kan het op de site.

  • Mail -

       - Erik- straatnaambordje, we zijn het niet eens met de gemeente. Onze voorzitter neemt contact op met Erik (gemeente). 

       - Pop-up karavaan; Wij weten niemand die hierin een rol kan spelen. We adviseren ze om contact op te nemen met de Skammel.

       - Zet je licht aan is een mooi initiatief. De wijkraad ondersteunt dit van harte. We hebben dit op de website geplaatst.

We gaan ook nog op de site zetten dat de honden en wandelaars voor hun eigen veiligheid ook verlichting moeten dragen.

  • AED; een wijkbewoner is bezig met een actie om geld bijeen te brengen voor een AED in de wijk. Wij gaan contact met hem opnemen of wij kunnen samenwerken.

4. Mededelingen; 

  • Duurzaamheid -  Wij hadden iemand uitgenodigd van de gemeente. Blijkbaar kon dit niet. Onze voorzitter neemt contact op met de gemeente. Op 30 november is er een bijeenkomst van de gemeente over duurzaamheid.We gaan vragen waar en hoe laat.

  • Wijkraadslid - We gaan een affiche maken en we gaan “buren” benaderen.   

  • Site - kijkgegevens zijn goed. Veel meer bezoekers op de site dan vorige maand.

5. Pauze - 

6.  Voorzieningen 

  • Deelauto - Het pinnen in de deelauto gaat heel goed.

  • Foto’s Netty; de penningmeester gaat kijken wat we daar mee kunnen doen en wat dit gaat kosten.

7. Aktielijst; actiegroep kan eraf.  We gaan vragen wat er nog kan met de renovatie van het plein bij de Skammel.

 

8.Rondvraag; Kerstpakketten worden geregeld door de penningmeester en 

                      de secretaris.

                      De secretaris wil graag dat er alerter wordt gereageerd op de 

                      mail.

                      Veel tuinen zijn erg onverzorgd in de Trisken. De wijkraad

                      stelt dit aan de orde in Treft’t. Treft’t is in januari. 

9.Sluiting door de voorzitter.