veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe wijkraadsvergadering

Agenda;

 

1. Opening 

2. Gemeente info

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 

4. Mededelingen

  • Deelauto 

  • Nieuwe wijkraadsleden  

5. Pauze

6.  Voorzieningen

  • Plein Skammel

  • Deelauto
  •  

7. Aktielijst

8.Rondvraag

9.Sluiting