veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe wijkraadsvergadering

logo wijkraad

                                                                                           het tabblad Contact op deze site  

 

1. Opening

2. Gemeente info

3. Ingekomen/uitgegane stukken

     -  Notulen vorige vergadering

4. Mededelingen;

5. Pauze

6.  Voorzieningen

7.  Veiligheid;

8.  Verkeer;

9. Aktielijst

      - buurtbudget 

10.Rondvraag

11.Sluiting