veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe wijkraadsvergadering

logo wijkraad

 

 

 Agenda van de Besloten Wijkraadsvergadering 

 

1. Opening 

2. Gemeente info

3. Ingekomen/uitgegane stukken

4. Mededelingen;

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

7.  Veiligheid; 

8.  Verkeer; 

9. Aktielijst

10.Rondvraag

11.Sluiting