veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe wijkraadsvergadering

notulen foto

Agenda wijkraadsvergadering

St. wijkraad de Trisken

Woensdag 21-10-2020          19.30 uur

De Skammel

 

1. Opening 

2. Gemeente info

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 

  • Mail - warmtescan

4. Mededelingen;

  • AED - ontwikkelingen

  • Zwaaistenen in de wijk.

  • baggeren in de Trisken

  • Deelauto 

  • Nieuwe wijkraadsleden 

  • snelheidsdisplay 

5. Pauze

6.  Voorzieningen

  • Plein Skammel

  • Treft’t

7. Aktielijst

8.Rondvraag

9.Sluiting