veiligheid verkeer voorzieningen

Gewijzigde openingstijden

28 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Gewijzigde openingstijden tijdens Bevrijdingsdag

Op Bevrijdingsdag op 5 mei hebben gemeentelijke locaties gewijzigde openingstijden. Zo zijn het gemeentehuis en De Tussendiepen gesloten. Ook is de afvalinzameling gewijzigd.


lees meer

Coördinator geridderd

27 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Coördinator deelauto geridderd.

lees meer

Bestrijding eikenprocessierups begonnen

20 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De gemeente is begonnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Net als vorig jaar wordt gebruik gemaakt van een biologische en natuurvriendelijke bestrijdingsmethode.

lees meer

Notulen staan weer op de site

16 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De notulen van de besloten wijkraadsvergadering op 10 maart staan weer op de site. Zie pagina NOTULEN.

lees meer

Nieuwe wijkraadsvergadering

10 april 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Agenda van de Besloten Wijkraadsvergadering op woensdag 18 mei 2022. Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) of via het tabblad Contact op deze site inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem(??) te bespreken.

lees meer

Woont u met plezier in de Trisken?

17 maart 2022, RvD

Woont u met plezier in de Trisken en wilt u iets betekenen voor de wijk?
Wijkraad de Trisken is op zoek naar nieuwe leden. We ontmoeten graag enthousiaste mensen die zich een paar uurtjes in de maand in willen zetten binnen de wijk. (Meer mag natuurlijk ook).


lees meer

Gemeentedichter

6 maart 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Gemeente Smallingerland is op zoek naar een nieuwe gemeentedichter.
De huidige gemeentedichter, Mark Spijkers, neemt in het voorjaar van 2022 afscheid. Zijn opvolger mag de komende twee jaar gedichten schrijven en ze voordragen bij bijzondere gelegenheden of gebeurtenissen.
Lees meer ...

lees meer

Omgevingsvisie Smallingerland

6 maart 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als De gemeenteraad van Smallingerland stelde op dinsdagavond 1 maart de Omgevingsvisie unaniem vast. In de Omgevingsvisie staan de principes en doelen die de gemeente Smallingerland heeft voor de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving

lees meer

Smallingerland op de toeristische kaart

6 maart 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Uitnodiging bijeenkomst Smallingerland op de toeristische kaart

Op woensdagavond 9 maart vindt een vervolgbijeenkomst plaats over de koers van de toeristische marketing van Smallingerland. Ondernemers, betrokkenen en andere belang-hebbenden in de sector Toerisme en Recreatie zijn van harte welkom: het belooft een inspirerende avond met diverse mogelijkheden tot netwerken te worden.

lees meer

Raadvergaderingen weer in gemeentehuis

6 maart 2022, RvD

Logo gemeente Drachten Smallingerland DS LOGO als Vanaf 1 maart 2022 zijn de raadsvergaderingen weer te volgen in het gemeentehuis in Drachten.

lees meer

< vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10