veiligheid verkeer voorzieningen

MDT Playground

4 februari 2022, RvD

MDT Playground is een project van M.O.S. voor jongeren tussen 14 en 27 jaar die aan zichzelf willen werken. We vinden het belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze terecht kunnen en op zoek gaan naar de beste versie van hunzelf.

lees meer

Jaarverslag St. Wijkraad De Trisken 2021.

1 februari 2022, RvD

Kopie van LOGO1 Jaarverslag St. Wijkraad De Trisken 2021.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) of via het tabblad Contact op deze site inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem(??) te bespreken.

lees meer

Data wijkraadsvergaderingen 2022

24 januari 2022, RvD

Kopie van LOGO1 Data van de wijkraadsvergaderingen in 2022.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) of via het tabblad Contact op deze site inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem(??) te bespreken.

lees meer

Collectieve inkoop woningisolatie

21 januari 2022, RvD

Kopie van LOGO1 Collectieve inkoop woningisolatie voor woningeigenaren.

lees meer

Afvalkalender 2022

9 januari 2022, RvD

Kopie van LOGO1 Op de afvalkalender kun je zien wanneer bijvoorbeeld de groene- of grijze container wordt geleegd.

lees meer

Ideeën om leefbaarheid in onze regio te versterken?

9 januari 2022, RvD

Kopie van LOGO1 Start tweede subsidieronde vanuit Regiofonds.

lees meer

GEVRAAGD; CHAUFFEUR DEELAUTO (vrijwilliger)

8 januari 2022, RvD

Kopie van LOGO1 GEVRAAGD; CHAUFFEUR DEELAUTO (vrijwilliger) enorm leuke tijdsbesteding voor één of meerdere dagdelen per week. Mag ook tijdelijk zijn. Aanmelden;

lees meer

Herinneringsbericht:

26 december 2021, RvD

Geachte heer / mevrouw,

Hierbij wil ik u laten weten dat u nog tot 31 december heeft om mijn enquête in te vullen. Ik zou het enorm waarderen als u deze laatste kans pakt om de enquête in te vullen. Ik wil namelijk graag uw mening meenemen. Hiernaast helpt u mij hiermee bij mijn afstudeeronderzoek. Hieronder vindt u de link naar de enquête. Voor meer informatie over de enquête verwijs ik naar het voorgaande bericht over mijn enquête.
Link naar enquête: https://www.survio.com/survey/d/Afstudeeronderzoek Zie voor meer info volgende pagina.Mede namens mijn opdrachtgever Antea Group alvast bedankt voor uw deelname,Lennard Koopal

Student Ruimtelijke Ontwikkeling - Mobiliteit

Hogeschool Windesheim (Zwolle).

lees meer

Online verlengen rijbewijs mogelijk

10 december 2021, RvD

Kopie van LOGO1 Vanaf 1 oktober kun je als inwoner van Smallingerland je rijbewijs online verlengen.

lees meer

Inbrekers??!!

29 november 2021, RvD

Inbrekers actief in de Trisken?

lees meer