veiligheid verkeer voorzieningen

Park achter Hanebalken

23 september 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Park achter Hanebalken krijgt vorm.

lees meer

Buurtbudget

13 september 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Buurtbudget aanvragen
Heeft u een plan waarmee de leefbaarheid in uw wijk, buurt of dorp groter wordt? Wijkraden, verenigingen van dorpsbelang of inwoners van een wijk of dorp kunnen bij de gemeente een bijdrage aanvragen voor een voorziening of activiteit.

lees meer

Garagesale de Trisken

12 september 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Er wordt een garagesale georganiseerd voor de hele wijk. 28 September in de Trisken.

lees meer

Fietsen in Friesland

17 augustus 2019

Klik op de link....

lees meer

Even voorstellen

27 mei 2019, RvD

Mijn naam is ................. , opbouwwerker bij de M.O.S. (Maatschappelijke Onderneming Smallingerland).

lees meer

Info voor bewoners Trisken

20 mei 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Dit is een brief van Vermillion

lees meer

Info voor bewoners Trisken

20 mei 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Dit is een brief van Stichting Tsjingas.

lees meer

Klimaatatlas

20 mei 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Waarom een Friese klimaatatlas?

De impact van klimaatverandering is enorm. Daar zijn we ons nog steeds veel te weinig van bewust. Extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen worden wereldwijd aangemerkt als de grootste risico’s (World Economic Forum, 2017). Ook in Nederland heeft klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst wonen en werken.

lees meer

Omgevingsvisie Smallingerland

16 mei 2019, RvD

IMG 20190923 142146 De gemeente organiseert nieuwe bijeenkomsten over de Omgevingsvisie Smallingerland in uw dorp of buurt.

lees meer

Spreekuur vervalt

6 mei 2019, RvD

IMG 20190923 142146 Spreekuur woning bouwvereniging en politie vervalt een aantal keren.

lees meer

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl