veiligheid verkeer voorzieningen

Coördinator geridderd

27 april 2022, RvD

IMG 3773 Coördinator deelauto geridderd.

lees meer

Bestrijding eikenprocessierups begonnen

20 april 2022, RvD

IMG 3773 De gemeente is begonnen met de bestrijding van de eikenprocessierups. Net als vorig jaar wordt gebruik gemaakt van een biologische en natuurvriendelijke bestrijdingsmethode.

lees meer

Woont u met plezier in de Trisken?

17 maart 2022, RvD

Woont u met plezier in de Trisken en wilt u iets betekenen voor de wijk?
Wijkraad de Trisken is op zoek naar nieuwe leden. We ontmoeten graag enthousiaste mensen die zich een paar uurtjes in de maand in willen zetten binnen de wijk. (Meer mag natuurlijk ook).


lees meer

Omgevingsvisie Smallingerland

6 maart 2022, RvD

IMG 3773 De gemeenteraad van Smallingerland stelde op dinsdagavond 1 maart de Omgevingsvisie unaniem vast. In de Omgevingsvisie staan de principes en doelen die de gemeente Smallingerland heeft voor de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving

lees meer

MDT Playground

4 februari 2022, RvD

MDT Playground is een project van M.O.S. voor jongeren tussen 14 en 27 jaar die aan zichzelf willen werken. We vinden het belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze terecht kunnen en op zoek gaan naar de beste versie van hunzelf.

lees meer

Jaarverslag St. Wijkraad De Trisken 2021.

1 februari 2022, RvD

IMG 3773 Jaarverslag St. Wijkraad De Trisken 2021.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) of via het tabblad Contact op deze site inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem(??) te bespreken.

lees meer

Data wijkraadsvergaderingen 2022

24 januari 2022, RvD

IMG 3773 Data van de wijkraadsvergaderingen in 2022.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) of via het tabblad Contact op deze site inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem(??) te bespreken.

lees meer

Collectieve inkoop woningisolatie

21 januari 2022, RvD

IMG 3773 Collectieve inkoop woningisolatie voor woningeigenaren.

lees meer

Afvalkalender 2022

9 januari 2022, RvD

IMG 3773 Op de afvalkalender kun je zien wanneer bijvoorbeeld de groene- of grijze container wordt geleegd.

lees meer

Ideeën om leefbaarheid in onze regio te versterken?

9 januari 2022, RvD

IMG 3773 Start tweede subsidieronde vanuit Regiofonds.

lees meer