veiligheid verkeer voorzieningen

Deelauto

2 april 2019, RvD

deelauto1 Het gaat goed.

lees meer

Tegel eruit, plant erin.

14 maart 2019, RvD

deelauto1 Binnen Operatie Steenbreek werken gemeente en het waterschap aan een groenere leefomgeving.

lees meer

Vereniging Podiumtent Smallingerland

10 maart 2019, RvD

deelauto1 Geachte inwoners van Smallingerland,

Graag vragen wij uw aandacht voor een nieuwe vereniging, die zich tot doel stelt meer verbinding te maken met de inwoners van Drachten en alle omliggende dorpen van de gemeente Smallingerland

lees meer

Blikvangers

10 maart 2019, RvD

deelauto1 Blikvangers in de Trisken.

lees meer

Workshop in de Skammel

7 maart 2019, RvD

deelauto1 Op vrijdag 15 maart organiseren wij vanuit de Lawei en het Nationale Theater een workshop in wijckentrum de Skammel.

lees meer

Gratis advies van tuinambassadeur

28 februari 2019

deelauto1 Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur.

lees meer

Buurtinitiatieven

28 februari 2019, RvD

deelauto1 Hebben jullie een idee voor een groenere buurt?

lees meer

Drama met hond

17 februari 2019, RvD

Vechthond valt gezin met 2 hondjes aan.

lees meer

Afvalkalender

13 februari 2019, RvD

deelauto1 De afvalkalender van 2019.

lees meer

Nieuwe wijkraadsvergadering

2 januari 2019, RvD

deelauto1 Agenda van de Besloten Wijkraadsvergadering op woensdag 19 December 2018. Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl