veiligheid verkeer voorzieningen

Nieuwe notulen

3 maart 2018, RvD

De Notulen van de besloten wijkraadsvergadering staan weer op het tabblad NOTULEN.

Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Deelauto de Trisken

31 januari 2018, RvD

Bewoners De Trisken krijgen elektrische deelauto met chauffeur. Artikel uit de Drachtster Courant.

lees meer

Buurtbudget

2 februari 2017, RvD

Buurtbudget; Wat is dat??

lees meer

Activiteiten in de Skammel

27 september 2016, RvD

Woensdag en donderdag

lees meer

Supermarkt

8 september 2016, RvD

Waarom is er geen supermarkt ( meer ) in de wijk ?

lees meer

Inloop kwartier

24 juni 2016, RvD

Inloop kwartier stopt, bereikbaarheid wijkraad.

lees meer

Bereikbaarheid Politie

17 juni 2016, RvD

Bereikbaarheid Politie

0900-8844.

lees meer

Buurt Sport Vereniging

23 mei 2016, RvD

Sporten in de wijk.

lees meer

Opening fitnessveld

4 mei 2016, RvD

buslus Opening fitnessveld buslus 14 mei.

lees meer

Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

25 april 2016, RvD

Wat is een Jongeren Ontmoetingsplek (JOP)

lees meer

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl