veiligheid verkeer voorzieningen

Buurt-Bridge-Orientatie

21 maart 2018, RvD

In Wijkcentrum de Skammel

Wilt u wel eens kennismaken met Bridge??

lees meer

Data besloten vergaderingen 2018

11 maart 2018, RvD

Data van de besloten wijkraadsvergaderingen in 2018.
Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Nieuwe notulen

3 maart 2018, RvD

De Notulen van de besloten wijkraadsvergadering staan weer op het tabblad NOTULEN.

Bewoners kunnen via mail () of brief (postbus Skammel) inbreng hebben in de vergadering of een afspraak maken met de wijkraad om begin van de vergadering hun probleem te bespreken.

lees meer

Deelauto de Trisken

31 januari 2018, RvD

Bewoners De Trisken krijgen elektrische deelauto met chauffeur. Artikel uit de Drachtster Courant.

lees meer

Buurtbudget

2 februari 2017, RvD

Buurtbudget; Wat is dat??

lees meer

Activiteiten in de Skammel

27 september 2016, RvD

Woensdag en donderdag

lees meer

Supermarkt

8 september 2016, RvD

Waarom is er geen supermarkt ( meer ) in de wijk ?

lees meer

Inloop kwartier

24 juni 2016, RvD

Inloop kwartier stopt, bereikbaarheid wijkraad.

lees meer

Bereikbaarheid Politie

17 juni 2016, RvD

Bereikbaarheid Politie

0900-8844.

lees meer

Buurt Sport Vereniging

23 mei 2016, RvD

Sporten in de wijk.

lees meer