veiligheid verkeer voorzieningen

Info voor bewoners Trisken

20 mei 2019, RvD

info logo2 Dit is een brief van Vermillion

lees meer

Info voor bewoners Trisken

20 mei 2019, RvD

info logo2 Dit is een brief van Stichting Tsjingas.

lees meer

Klimaatatlas

20 mei 2019, RvD

info logo2 Waarom een Friese klimaatatlas?

De impact van klimaatverandering is enorm. Daar zijn we ons nog steeds veel te weinig van bewust. Extreem weer, natuurrampen en het falen van klimaatmaatregelen worden wereldwijd aangemerkt als de grootste risico’s (World Economic Forum, 2017). Ook in Nederland heeft klimaatverandering grote gevolgen voor hoe we in de toekomst wonen en werken.

lees meer

Omgevingsvisie Smallingerland

16 mei 2019, RvD

info logo2 De gemeente organiseert nieuwe bijeenkomsten over de Omgevingsvisie Smallingerland in uw dorp of buurt.

lees meer

Deelauto

2 april 2019, RvD

info logo2 Het gaat goed.

lees meer

Tegel eruit, plant erin.

14 maart 2019, RvD

info logo2 Binnen Operatie Steenbreek werken gemeente en het waterschap aan een groenere leefomgeving.

lees meer

Blikvangers

10 maart 2019, RvD

info logo2 Blikvangers in de Trisken.

lees meer

Gratis advies van tuinambassadeur

28 februari 2019

info logo2 Om de tuin te vergroenen kunnen bewoners advies inwinnen bij een tuinambassadeur.

lees meer

Buurtinitiatieven

28 februari 2019, RvD

info logo2 Hebben jullie een idee voor een groenere buurt?

lees meer

Drama met hond

17 februari 2019, RvD

Vechthond valt gezin met 2 hondjes aan.

lees meer