veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 01-02-2017

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

01-02-2017

De Skammel

19.45 uur

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info;

 • Erik afwezig i.v.m. ziekte.

 • Mail van Erik over de grasbakken. We willen graag een bij hooizolder 299/345 en een op de Jister.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 18-01-2017 worden goedgekeurd, kunnen op de site.

 • Buurtapp wordt over gediscusseerd. Het kan een goed middel zijn voor de veiligheid in de wijk. Er zitten echter ook nadelen aan. We zetten er info over op de site.

4. Mededelingen

 • financiën; Oene de Haan wordt met algemene stemmen gekozen tot penningmeester. We feliciteren hem met de benoeming.

 • Werken in Wijken is officieel afgesloten. Veel doelen zijn bereikt  en Woonfriesland wil/kan er verder geen geld in steken. Wel komt er een tweewekelijks overleg met Woon, MOS, politie en wellicht wijkraad in de wijk. Bij de MOS is een nieuwe medewerkster aangenomen, Sophie Horenberg.

5. Voorzieningen

 • wijkschouw wordt in het voorjaar gehouden. We gaan een gedegen voorbereiding doen in april. Data stuurt de secretaris rond. Volgende vergadering wordt een datum besloten.

 • Kliko’s; Veel kliko’s blijven 3 tot 4 dagen aan de weg staan, doet daar niemand iets aan? We vragen Erik.

6. Veiligheid;

 • De app alert ( buurtapp.) wordt op de site geplaatst. We gaan er de volgende keer nog eens met Erik over praten.

7. Verkeer

 • geparkeerde (vracht) auto’s zijn klachten over. Politie vindt het geen prioriteit, ook als ze duidelijk in overtreding zijn. We gaan Erik vragen wat hij hier van denkt.

8. Aktielijst

 • Belgische rotonde kan eraf. Werken in wijken houdt op te bestaan, dus dat kan ook geschrapt worden. Transferium wordt algemeen in vervoer veranderd.


9. Rondvraag

 • Men vindt het nieuwe transferium wel klein, was het geld op?

 • De site staan veel gedateerde stukken op. Het zou helpen als MOS en gemeente meer aandragen voor de site…..

 • Hoe wordt de site bezocht? De secretaris stuurt een overzicht rond.

10. Sluiting door de voorzitter. Volgende vergadering 29 maart.