veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 04-10-2017

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

04-10-2017

De Skammel

20.00 uur

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info

  • FinanciŽn; we vragen ons af of wij extra geld van de gemeente kunnen krijgen voor het deelauto project.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 19-07-í17 worden goedgekeurd.

  • Wijkschouw, we wachten op antwoordt van Erik.

4. Mededelingen

  • financiŽn, worden goedgekeurd.

  • vergaderstructuur, er wordt afgesproken dat er meer structuur in de vergaderingen komt. Ook komt er halverwege een pauze.

5. Voorzieningen

  • leenauto; wijkraad wordt ingelicht over de voortgang van het project door de werkgroep.

  • Buurtbudget; als er geen tegelpad komt bij de Jister vragen we dit aan bij buurtbudget.

6. Veiligheid; we wachten op de gemeente i.v.m. de verlichting in de wijk.

7. Verkeer; we wachten op de gemeente i.v.m. de kruising fietspad - Dorsvloer.

 

8. Aktielijst

 

9. Rondvraag; We nodigen Henk van Kinderspul de volgende vergadering uit om 19.30 uur. Toelichting begroting. Infobord op agenda voor volgende vergadering.

10. Sluiting door de voorzitter. Volgende vergadering 25 oktober, 19.30 !!