veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 06-01-2015

 1. Wijkraadsvergadering

Datum; 06-01-2015

Plaats; De Skammel.

Aanvang; 19.30 uur.

Eindtijd; 21.30 uur +Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info

 • Koffiekar; blijft in de gemeente breed inzetbaar. Kan in de Trisken gebruikt worden als dat nodig is.

 • Buslus veld; Er komt een info avond voor wijkbewoners. 2 wijkraadsleden zullen hierbij aanwezig zijn.

 • Breeduit; Dit is nu duidelijk. Besloten vergaderingen kunnen niet gratis in de Breeduit worden geplaatst.

 • Honden poep bakken; waren voor kerst al dicht, kan dit niet wat later?     Erik neemt het mee.

 • Speeltoestellen; S.Paulusma neemt contact met ons op.

 • Buurtbudget; moet voor 1 april worden ingeleverd.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Statuten zijn binnen gekomen.  Bewoner heeft al een exemplaar gekregen.

4. Mededelingen

 • Wijkraadsvergaderingen in 2015; vastgesteld, worden op de site gezet.

 • Financieel jaarverslag; volgende vergadering.

 • Wijkraad de Drait; visite in februari. Secretaris neemt contact op.

5. Voorzieningen; Voor meldingen moet het nummer op lantaarnpalen vermeld worden. Als het nummer ontbreekt is er een probleem. Gemeente wil niets doen zonder nummer. Wie regelt dit??!!

6. Veiligheid; Niets.

7. Verkeer; Bordje “fietsers voorrang” moet er binnen een maand hangen. Anders weer contact met gemeente.

8. Aktielijst

 • “Belgische” rotonde; hele discussie over deze kruising/rotonde/plein. We willen dat hier wat aan gebeurt. We nemen contact op met de gemeente (S de Schiffart).

 • Punt 2 ( website) wordt geschrapt.

 • Punt 3 wijkraad neemt contact op met John v.d.  Weide.

 • Punt 4 werken aan wijken; nieuwsbrief op de site.

 • Punt 5 transferium; geen nieuws.

 • Punt 9 buurtbudget; volgende vergadering agendapunt.

 • Punt 10 wijkschouw; moet duidelijker en serieuzer.

9. Rondvraag; Activiteiten van de Skammel moeten op de site komen. De secretaris regelt het.

10. Sluiting door de voorzitter, volgende vergadering 24 februari.