veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 09-10-2019

Notulen wijkraadsvergadering 

1. Opening door de voorzitter, 

 • gast Thea Duursma (Kerstfair) niet aanwezig, waarschijnlijk een misverstand.

2. Gemeente info

 • Gemeente Smallingerland wil ons uitnodigen voor haar nieuwe woonvisie op 30 oktober. De voorzitter, vice voorzitter, de penningmeester en een lid gaan er heen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 25-09-’19 worden goedgekeurd met enkele wijzigingen.

 • Verduurzaming; B.Kloosterman gaan we uitnodigen voor de volgende vergadering, 6 November. 

 • VOG is niet nodig, kunnen we wel om vragen bij nieuwe vrijwilligers.

4. Mededelingen;

 • website; Ongeveer dezelfde aantal bezoekers.

 • kennismakingsbezoek burgemeester; De kennismaking was positief. We hebben onze speerpunten goed kunnen verwoorden. De burgemeester kwam nog met de suggestie van een extra lantaarnpaal bij het fietspad. We wachten af of nieuwe verlichting ook helpt. Anders trekken we weer aan de bel.

 • financiën; Begroting wijkraad is in de plus. 

 • plein Skammel; De MOS wil een avond plannen op 20 November. Woensdag 20 november

  • 19.30 tot 21.30 uur (19.15 uur inloop)  Wijkcentrum de Skammel Vragen? Bel of mail Sophie van der Mei, Opbouwwerker in de Trisken 067416956 of s.vandermei@mosweb.nl

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

 • deelauto; financiën ook in de plus. Bij de deelauto zijn er 2 nieuwe banden op gekomen. Er is geen reserveband aanwezig of iets om een lekke band te repareren. We vragen onze chef de mission hoe dit zit.

 • We gaan weer een deelauto bijeenkomst organiseren.

7.  Veiligheid; Een taxibus staat soms heel fout geparkeerd op de Stal. We sturen een mail naar de wijkagent. 

8.  Verkeer; geen info. 

9. Aktielijst;

 

 • groenonderhoud; Strook langs fietspad; daar komt misschien groot onderhoud. knotwilgen worden geknot.

 • buurtbudget; mogelijkheden zijn insectenhotel en fitnesstoestellen voor ouderen.

 • Eraf; enquête en vreugdevuur.

 • Erop; actiegroep.

 •  

10.Rondvraag

 • Feesttent in de wijk een idee? Een keer een wijkfeest moet kunnen. Moet er wel een vrijwilligersgroep voor komen. We denken er over na.

 • Er staat geen poepbak meer bij toegang dijk (hoek Hanebalken-Hooizolder). Er staat nu een gewone vuilnisbak. We mailen met de gemeente.

  •  

11.Sluiting door de voorzitter.

 • Volgende vergadering 6 November.

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl