veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 10-01-2018

De Skammel

19.45 uur

1. Opening met gast coördinator Deelauto Hans Verhoef

 • Info; Hans brengt de wijkraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de voorbereiding. Tevens vertelt hij dat  het officiële startmoment van Deelauto de Trisken plaats vindt op woensdag 31 januari om 10.30 uur bij wijkcentrum de Skammel.

 • Begroting; de deelauto begroting die de penningmeester ingediend heeft wordt goedgekeurd.

2. Gemeente info

 • De laadpaal voor de deelauto staat er nog niet, we sturen nog een mail naar Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 06-12-2017 worden goedgekeurd.

 • Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 • Meerjarenplan wijkraad; Maart moet er een visie op papier staan. We gaan er mee aan de slag. De leden mailen hun ideeën naar de secretaris.

4. Mededelingen

 • Wijkraadsleden; we willen er nog graag een wijkraadslid bij hebben.

 • Site; loopt, meer bezoekers.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

 • Welke evenementen in de wijk? 3 evenementen standaard; Kinderspul, kerstfair en Sinterklaas. Deze 3 worden verder uitgewerkt.

7.  Veiligheid; Er was oudjaarsavond een vuur bij de Melkkelder, wat volgens veel mensen gezellig was.  

8.  Verkeer; niets.

9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

10-01-2018

De Skammel

19.45 uur

1. Opening met gast coördinator Deelauto Hans Verhoef

 • Info; Hans brengt de wijkraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de voorbereiding. Tevens vertelt hij dat  het officiële startmoment van Deelauto de Trisken plaats vindt op woensdag 31 januari om 10.30 uur bij wijkcentrum de Skammel.

 • Begroting; de deelauto begroting die de penningmeester ingediend heeft wordt goedgekeurd.

2. Gemeente info

 • De laadpaal voor de deelauto staat er nog niet, we sturen nog een mail naar Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 06-12-2017 worden goedgekeurd.

 • Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 • Meerjarenplan wijkraad; Maart moet er een visie op papier staan. We gaan er mee aan de slag. De leden mailen hun ideeën naar de secretaris.

4. Mededelingen

 • Wijkraadsleden; we willen er nog graag een wijkraadslid bij hebben.

 • Site; loopt, meer bezoekers.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

 • Welke evenementen in de wijk? 3 evenementen standaard; Kinderspul, kerstfair en Sinterklaas. Deze 3 worden verder uitgewerkt.

7.  Veiligheid; Er was oudjaarsavond een vuur bij de Melkkelder, wat volgens veel mensen gezellig was.  

8.  Verkeer; niets.

9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister.

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

10-01-2018

De Skammel

19.45 uur

1. Opening met gast coördinator Deelauto Hans Verhoef

 • Info; Hans brengt de wijkraad op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de voorbereiding. Tevens vertelt hij dat  het officiële startmoment van Deelauto de Trisken plaats vindt op woensdag 31 januari om 10.30 uur bij wijkcentrum de Skammel.

 • Begroting; de deelauto begroting die de penningmeester ingediend heeft wordt goedgekeurd.

2. Gemeente info

 • De laadpaal voor de deelauto staat er nog niet, we sturen nog een mail naar Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 06-12-2017 worden goedgekeurd.

 • Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 • Meerjarenplan wijkraad; Maart moet er een visie op papier staan. We gaan er mee aan de slag. De leden mailen hun ideeën naar de secretaris.

4. Mededelingen

 • Wijkraadsleden; we willen er nog graag een wijkraadslid bij hebben.

 • Site; loopt, meer bezoekers.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

 • Welke evenementen in de wijk? 3 evenementen standaard; Kinderspul, kerstfair en Sinterklaas. Deze 3 worden verder uitgewerkt.

7.  Veiligheid; Er was oudjaarsavond een vuur bij de Melkkelder, wat volgens veel mensen gezellig was.  

8.  Verkeer; niets.

9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister.

10. Rondvraag;   Hoe staat het met het waterplan? We gaan Erik vragen.

11. Sluiting; door de voorzitter.

    

    

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl