veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 10-04-2019

notulen foto

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

10-04-2019               

De Skammel              

 

1. Opening; door de voorzitter.

 • Iedereen aanwezig.

2. Gemeente info;

 • mail; buurtbudget is niet te vinden op de nieuwe site van Smallingerland. Volgens Erik zijn ze er mee bezig. Voor de volgende ronde staat het er weer op.

3. Ingekomen/uitgegane stukken;

 • Notulen; worden met algemene stemmen goedgekeurd, kunnen weer op de site worden gepubliceerd.

 • Treft’t; zoeken vrijwilligers, wij krijgen stukken toegestuurd en zetten het op de site.

 • Mail; van Vermillion over de gaswinning in Smallingerland. En een mail van St. tsjingas over de gaswinning. We gaan beide mails ter info op de site publiceren. We hebben Erik, wijkmanager, ook gemailt. met vragen. We moeten ze stellen aan de ambtenaar die belast is met aardgas zaken.

 • vragen;

Waarom zijn wijkraad en wijkbewoners niet eerder op de hoogte gesteld? Heeft Vermillion al toestemming om te boren?  Verder nog info?

4. Mededelingen;

 • Website; ongeveer dezelfde aantal bezoekers als de vorige maand.

5. Voorzieningen;

 • Deelauto; gaat heel goed.

 • Financiën; prima.

 • Bijeenkomst groen; de wijkraad gaat de vrijwilligers uitnodigen.

6. Veiligheid; we gaan een mail sturen naar het hoofd van de politie over het gevaarlijke honden probleem in de wijk.

7. Verkeer; Geen informatie.

8. Aktielijst;

 • Buurtbudget - Aanvraag voor 1 Oktober gaan we over nadenken.

9. Rondvraag;  Nieuwe bijeenkomst vrijwilligers deelauto eind Mei / half Juni. Wijkschouw doen we September / Oktober, als het nodig is.  Weg verzakking bij fietsoversteek Stal; we mailen met de gemeente.

    Veerooster bij speelvelden tegen hondenpoep? We vragen het na.

 

10. Sluiting; door de voorzitter.

 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl