veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 13-01-'16

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

13-01-2016

de Skammel

1. Opening door de voorzitter. Iedereen is aanwezig.

2. Gemeente info

 • transferium; Mailen naar de gemeente; aanbesteding bekend, dan graag een mail naar ons.

 • groen in de wijk; We nodigen de heer Tilma uit voor een gesprek.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • notulen 22-12-2015 worden goedgekeurd.

 • inloop kwartier; buitenfitnes achter de buslus. We wachten †af. †Klacht over groen van bewoners, we wijzen ze door naar de afdeling Groen van de gemeente. ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††We zijn het eens dat de inloop nuttig is.

4. Mededelingen

 • Buurtbudget aanvraag Voergang zetten we op de site.

 • Regiomanager komt regelmatig op de vergaderingen in 2016.

5. Voorzieningen

 • financiŽn; goedgekeurd.

 • Nieuw buurtbudget; we vragen een speeltoestel voor kinderen van 3 tot 12 jaar op veld Hanebalken/Hooizolder.

 • Jaarverslagen komen binnenkort op de site.

6. Veiligheid; geen inbreng.

7. Verkeer

 • Belgische rotonde; we gaan een verandering bij tomtom aanvragen.

8. Aktielijst; punt 5 kan eraf (overleg verkeer/wijkraad).

 • Buurtbudget; we gaan op de site nog eens verduidelijken waar bewoners een aanvraag voor kunnen indienen en op welke manier.

 • Wijkschouw; eigen wijkschouw doen we in Maart/April.

9. Rondvraag; bewoners klagen over verkeersdrempels te stijl. We mailen hier over met de gemeente.

10. Sluiting; door de voorzitter.