veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 14-02-2018

 

 

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info

 • Waterplan; vanwege personele problemen wordt het plan achter de Hanebalken uitgesteld.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 10-01-2018 worden goedgekeurd.

 • Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

 • Wijkraadsleden moeten de toegestuurde versie doorlezen en zorgen dat het de volgende vergadering behandeld wordt.

 • Meerjarenplan wijkraad; We gaan een enquete doen in de wijk. Voorbeeld wordt samengesteld voor de volgende vergadering.

4. Mededelingen

 • Wijkraadsleden; Na de behandeling van het meerjarenplan.

 • Site; Weer meer bezoekers op de site.

5. Pauze

6.  Voorzieningen;

 • Deelauto; Laadpaal loopt vertraging op. Dit lijkt noodzakelijk.

 • We hebben voldoende vrijwilligers. Als de laadpaal aanwezig is gaan we kennismaken met de vrijwilligers.

7.  Veiligheid; niets.

8.  Verkeer; niets.

9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister. Vervoer en REIK kunnen van de actielijst af. We gaan in de toekomst vaker mensen uitnodigen voor vergaderingen.

10. Rondvraag;  Er komen zonnecollectoren op huurhuizen in de Trisken.

 

11. Sluiting; door de voorzitter.

 

Volgende vergadering 21-03-2018.

 

Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl