veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 14-02-2018

 

 

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info

  • Waterplan; vanwege personele problemen wordt het plan achter de Hanebalken uitgesteld.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 10-01-2018 worden goedgekeurd.

  • Beleidsplan wordt verschoven naar de volgende vergadering.

  • Wijkraadsleden moeten de toegestuurde versie doorlezen en zorgen dat het de volgende vergadering behandeld wordt.

  • Meerjarenplan wijkraad; We gaan een enquete doen in de wijk. Voorbeeld wordt samengesteld voor de volgende vergadering.

4. Mededelingen

  • Wijkraadsleden; Na de behandeling van het meerjarenplan.

  • Site; Weer meer bezoekers op de site.

5. Pauze

6.  Voorzieningen;

  • Deelauto; Laadpaal loopt vertraging op. Dit lijkt noodzakelijk.

  • We hebben voldoende vrijwilligers. Als de laadpaal aanwezig is gaan we kennismaken met de vrijwilligers.

7.  Veiligheid; niets.

8.  Verkeer; niets.

9. Aktielijst; buurtbudget, we dienen een aanvraag in voor een tegelpad bij de Jister. Vervoer en REIK kunnen van de actielijst af. We gaan in de toekomst vaker mensen uitnodigen voor vergaderingen.

10. Rondvraag;  Er komen zonnecollectoren op huurhuizen in de Trisken.

 

11. Sluiting; door de voorzitter.

 

Volgende vergadering 21-03-2018.