veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 19-12-2019

trisken 002 AsThumb

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

19-12-2019

1. Opening 

2. Gemeente info

 • subsidie is weer toegekend door de gemeente. We hebben weer een budget voor 2020.  

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 6 November worden goedgekeurd. wel 2 wijzigingen, 3 leden bij woonvisie en discussie i.p.v. presentatie.

4. Mededelingen;

 • bijeenkomst 20 November; Een bijeenkomst met geïnteresseerden voor de exploitatie van de deelauto. We hebben ze alle relevante informatie kunnen geven. 

 • kerstfair; Was weer druk en gezellig in de Skammel. Dus weer een succes. We bedanken de organisatie voor hun inzet.

 • sinterklaasfeest de Skammel; Grote opkomst van kinderen.

 • financiën; goedgekeurd.

 • website; meer bezoekers dan vorige maand.

5. Pauze

6.  Voorzieningen 

 • bijeenkomst n.a.v. wijkonderzoek MOS; weinig animo vanuit de wijk voor deze avond. Er is wel een werkgroep samengesteld die de mogelijkheden gaat onderzoeken voor plein Skammel. Eerste bijeenkomst is in januari.

 • deelauto bijeenkomst; eind januari komen de vrijwilligers weer bij elkaar.

 • vergader locatie 2020; we blijven in de Skammel vergaderen.

 • gasten vergaderingen 2020; Sophie van de MOS in januari, de tuinambassadeur in februari en de wijkagent in maart.

 • Werven vrijwilligers voor Tuingereedschapsuitleenpunt; we zetten een oproep op de site.

 • verduurzaming; de voorzitter en de penningmeester gaan naar de bijeenkomst in januari.


7.  Veiligheid; lantaarnpaal in Melkkelder brand niet, We sturen het nummer naar de gemeente.

8.  Verkeer; geen info.

9. Aktielijst;

Nr

Start Aktie

Gereed aktie

Door;

Datum;

1

Groenonderhoud

Loopt

Allen

01-01-2016

2

Buurtbudget

Loopt

Reinder

01-10-2018

3

Actiegroep

Loopt

Allen

09-10-2019 

10.Rondvraag; voor de volgende vergadering op de agenda; website en foto’s van de wijk.

11.Sluiting door de voorzitter.

 • Volgende vergadering woensdag 15 Januari 2020.