veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 21-03-2018

Notulen.

1. Opening door de vice voorzitter. Iedereen van harte welkom..

 • afwezig m.k. de voorzitter Robert Smeding en lid Truus Koppert.

2. Gemeente info

 • Onze voorzitter neemt contact op met Erik Kort.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 14-02-2018 worden goedgekeurd. Kunnen op de site.

 • Beleidsplan wordt later gemaakt. De nota vrijwilligersbeleid wordt goedgekeurd, de secretaris en penningmeester gaan nog wat punten bijschaven.

 • Jaarverslag 2017; De secretaris past nog wat pijnpunten aan en stuurt het weer rond voor de volgende vergadering.

 • Enquête gebiedsteams; Het is onduidelijk wat we daar nu mee moeten. De secretaris vraagt om opheldering bij de gemeente.

4. Mededelingen

 • Meerjarenplan wijkraad/flyer; wordt aangepast en komt de volgende vergadering weer op de agenda.

 • Site; meer bezoekers afgelopen maand. Kan nog beter.

5. Pauze

6.  Voorzieningen

 • Deelauto de Trisken; de deelauto rijdt de derde week. De vrijwilligers en de klanten zijn tevreden. Volgende vergadering gaan we evalueren met coördinator Hans Verhoef.

7.  Veiligheid; geen info.

8.  Verkeer; geen info.

9. Aktielijst;  De eigen wijkschouw wordt in Mei gehouden. Het vrijwilligersbeleid is goedgekeurd en wordt weer uit de aktielijst gehaald.

10. Rondvraag;  Geen vragen.                                              

11. Sluiting; door de vice-voorzitter. Volgende vergadering 30 Mei.Nieuws

 • Stichting wijkraad 'de Trisken'
  Per adres: 'de Skammel'
  Melkkelder 84
  9205 DE Drachten
  KvK 01102819
  info@wijkraaddetrisken.nl

   

  Voor huur ruimte Skammel: cp@mosweb.nl

   

  Druk ook eens op GEEL (veiligheid) ROSE (verkeer) of BLAUW (voorzieningen).

   

  Het schapendijkje aan de kant van De Trisken is uitrenveld zonder opruimplicht en de dijk aan de Drait zijde is uitrenveld met opruimplicht.

   

  Bereikbaarheid Politie
  Vanwege de onduidelijkheid over de bereikbaarheid van de politie meld St. wijkraad de Trisken het volgende.

  Tel.nr; 0900-8844 voor alle kleine zaken, ook als u de wijkagent wil bereiken kan dit alleen via dit telefoon-nummer. Voor NOOD is er nog altijd het ALARMnummer 112.

  De wijkagent houdt ook een spreekuur in de wijk. Dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur. Hooizolder 105, het kantoor van REIK.

  Er is nu ook een Meldpunt Overlast. De meldingen kunnen gedaan worden via www.smallingerland.nl