veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 21-12-2016

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

21-12-2016

De Skammel

19.45 uur

1. Opening door de voorzitter. Een wijkraadslid is afwezig met kennisgeving. De rayonmanager is aanwezig.

2. Gemeente info

 • waterplan is duidelijk. Achter de Hanebalken is het waterpeil verlaagd, kijken of dat helpt. 2018 wordt dit gebied groot aangepakt. Waterafvoer waar dit moet en waterberging waar het kan. In 2017 wordt het veld achter de buslus aangepakt. De waterafvoer wordt aangepakt.

 • transferium is nu wat duidelijker. We zijn voorlopig tevreden.

 • buurtbudget; bankje wordt geplaatst bij de Belgische rotonde. De wijkraad neemt contact op met Sytske Paulusma over het te plaatsen speeltoestel op het veld Hanebalken/Hooizolder.

 • bladerbakken; de wijkraad wil wel meer bladerbakken in de wijk. Erik gaat vragen wat er mogelijk is.

 • Honden losloop gebieden; het valt op dat er in andere wijken meer losloopgebieden zijn. In de Trisken is er maar een; de dijk We gaan vragen waarom er in sommige wijken meer losloop- gebieden zijn.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • budget; de gemeente heeft weer budget beschikbaar gesteld voor 2017.

 • Notulen 16-11-2016 worden goedgekeurd.

 • sinterklaasfeest; Uit info blijkt dat een professioneel sinterklaasfeest ook kan. De wijkraad wil weer een sinterklaas- feest in 2017!! We gaan dit in januari bespreken met wijkevenemententeam de Trisken.

 • kerstfair; een groot succes, meer dan 150 mensen in de Skammel. Alleen de verspreiding van de folders kan beter.!

4. Mededelingen

 • financin; Financieel jaarverslag wordt bekeken en goedgekeurd. We zijn binnen het budget van 2016 gebleven.

 • jaarverslag; Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en kan op de site.

5. Voorzieningen

 • overleg wijkraad met het bestuur van wijkteam de Trisken in januari. Brainstormen over activiteiten; eieren zoeken met pasen, is dat wat?? 11 november?? En zeker een sinterklaas- feest.!!!

6. Veiligheid

 • verkeersveiligheid in de wijk, we hebben gemailt met de wijkagent maar zijn nog niet tevreden. We wachten even af.

7. Verkeer; geen nieuws.

8. Aktielijst;

 • Borden hangen nog bij de Belgische rotonde. Hopelijk blijven ze hangen.

 • Eind januari is er weer een vergadering van Werken in Wijken.

 • Toevoegen op de Aktielijst; Sinterklaasfeest.

9. Rondvraag; geen.

10. Sluiting; door de voorzitter.