veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 22-12-'15

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

22-12-2015

de Skammel

1. Opening

  • met gast, misschien een nieuw wijkraadslid?!

Wij zijn positief.

2. Gemeente info

  • Geen info. We wachten januari af. We nodigen E.Tilma uit voor Januari. We vragen op de site om klachten te melden bij ons.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • notulen 24-11-2015 worden goedgekeurd.

  • geen mail, wel een brief. De secretaris beantwoordt deze.

  • inloop kwartier; een bewoner kwam met een aantal klachten. Komt in Januari weer als het nodig is, met bewoners.

4. Mededelingen

  • kalender 2016 wordt goedgekeurd, gaat op de site.

  • Jaarverslag 2015 wordt gemaakt.

5. Voorzieningen

  • financiŽn worden goedgekeurd.

6. Veiligheid; niets.

7. Verkeer

  • mailverkeer Belgische rotonde, we vinden nog steeds dat er borden moeten komen en wachten op antwoordt van Sander de Schiffart.

8. Aktielijst; vergadering werken in wijken in Januari.

Tomtom; Belgische rotonde, zoeken we uit.

9. Rondvraag; geen.

10. Sluiting door de voorzitter.