veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 24-11-'15

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

24-11-2015

de Skammel

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info; Erik niet aanwezig. Open avond 1 december gaat niet door, We mailen het rond.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • notulen 27-10-2015 worden goedgekeurd.

  • mail van REIK. We gaan in overleg op 8 december. 3 leden gaan hier heen.

  • inloop kwartier; bewoner komt met vragen. We discussiëren hier over en sturen Erik een aantal vragen.

  • Waterfront; op site plaatsen.

4. Mededelingen

  • overleg FCC; Meer activiteiten, minder paarden. Maar omwonenden hebben hier problemen mee. Wijkraad vindt dat FCC rekening moet houden met omwonenden. Misschien meer geluidsisolatie? We houden de vinger aan de pols.

5. Voorzieningen

  • financiën; volgende vergadering ideeën voor buurtbudget.

  • leden; we kunnen er wel een lid bij gebruiken. We gaan rondvragen.

6. Veiligheid; geen.

7. Verkeer; verkeersdeskundige mailen over “belgische rotonde”. We

vinden nog steeds dat hier borden “rechts voorrang” moeten

komen. Graag op korte termijn antwoord.

8. Aktielijst; 2 groenonderhoud; we gaan E.Tilma volgend jaar

uitnodigen voor een wijkraadsvergadering.

3 werken in wijken houdt december weer een vergadering.

4 bij transferium moet komen jan/febr, Erik houdt ons op de

hoogte.

5 schrappen VVN

7 buurtbudget wordt januari besproken.

8 wijkschouw 2016.9. Rondvraag; data wijkraadsvergaderingen 2016;

De Skammel

19.45 uur.


13 jan

17 febr

23 maart

20 april

25 mei

22 juni


5 okt

16 nov

21 dec

 

10. Sluiting door de voorzitter.