veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 25-05-2016

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

25-05-2016

de Skammel

1. Opening door de voorzitter.

Iedereen is aanwezig.

2. Gemeente info

  • Mail Buurtbudget; Het bankje voor het speelterrein is toegewezen. Daar zijn we blij mee. We zijn er echter niet blij mee dat het speeltoestel is afgewezen voor het speelterrein Hanebalken / Hooizolder. We vinden dit geen alternatief voor het andere speeltoestel en vragen ons af wanneer de wipkip is geplaatst.

- Riet wetterskip; we bespreken dit de volgende vergadering met

Erik.

  • SVS; we mailen Baas van svs.

3. Ingekomen/uitgegane stukken.

  • notulen 23-03-2016 worden goedgekeurd.

  • mail; secretaris wil graag meer interactie op mail.

  • inloop kwartier; wijkbewoner wil niet meer met voorzitter praten en beschuldigd twee wijkraadsleden van leugens. De wijkraad stuurt hem een brief.

4. Mededelingen

  • wijkschouw; antwoorden van de gemeente worden de volgende vergadering besproken met Erik.

5. Voorzieningen

  • financin worden besproken en goedgekeurd.

6. Veiligheid; geen inbreng.

7. Verkeer; Fietspad naar de Drait is weer een racebaan voor scooters, vooral pizza bezorgers. We mailen de wijkagent.

8. Aktielijst; 2 en 4; bespreken we de volgende vergadering met Erik.

9. Rondvraag; geen.

10. Sluiting; door de voorzitter.

Volgende vergadering 22-06-16.