veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 26-03-2019

docu1

 

1. Opening met gast Erik. De voorzitter opent de vergadering.

 • Communicatie; de wijkraad vindt de communicatie niet optimaal. Erik legt uit wat zijn functie precies inhoudt. Aanspreekpunt voor de wijkraad en bewoners, niet meer en minder. Wij kunnen hem alles vragen en Erik zoekt het uit, als dat kan. Wegopbrekingen e.d. worden geregeld door Openbare Werken. Erik wordt daar niet van op de hoogte gehouden. We zouden Openbare Werken kunnen vragen of ze ons inlicht als ze iets gaan doen in de Trisken

Dat zullen we doen.

 • Ondersteuning; we vragen Erik of hij ons meer ongevraagd advies wil geven. Dat zal hij doen.

 • w.v.t.t.k; Voor speelbeleid moeten we in het vervolg Frank Schmitz hebben. Hij heeft het overgenomen van Sytske Paulusma.

 • Het waterplan wordt in 2 fases uitgevoerd. 1e fase najaar 2019, 2e fase najaar 2020.

 • Aanwezig - Afwezig; iedereen aanwezig, met gast Erik

2. Gemeente info;

 • Erik; was een leuk, duidelijk en constructief gesprek.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen worden goedgekeurd, kunnen op de site.

 • mail van Leonard, bespreken we later.

4. Mededelingen

 • Website wordt goed bezocht.

 • vrijwilligers bijeenkomst; maar weinig mensen, we gaan proberen bij de volgende bijeenkomst meer mensen te krijgen.

 • Uitnodigen Date de Vries voor “groene”  bijeenkomst.

5. Voorzieningen

 • Deelauto; Gaat heel goed. Veel ritten en de financiën worden beter. We gaan nog wel een gesprek met de coördinator plannen over chauffeurs en procedures.

 • Buurtbudget, aanvragen ingediend van speeltoestel, vissteiger en korf voor korfbal.

 • bijeenkomst Leonard; staat gepland voor morgen 27 Maart.

6. Veiligheid

 • Gasboringen; we wachten een brief af van de initiatiefnemers.

7. Verkeer;  geen informatie.

8. Aktielijst

Blijft hetzelfde.

 

9. Rondvraag; geen, alles is gezegd.

 

10. Sluiting; door de voorzitter.