veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 27-02-2019

notulen foto

De Skammel              

1. Opening met gast Sophie

 • Kinderspul; MOS heeft alleen een financiële relatie met de organisatie. De MOS kan alleen hulp bieden als dit gevraagd wordt. Bij het wijkfestival geldt hetzelfde.

 • Verhouding met MOS is goed. Jammer dat ze niet meer kunnen doen.

 • Iedereen is aanwezig.

2. Gemeente info;

 • We gaan Erik Kort uitnodigen voor een vergadering op een andere dag. Data worden rond gestuurd.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen van 30 januari worden unaniem goedgekeurd en kunnen op de site.

 • Enquête en vervolgstappen - we gaan een bespreking plannen met vrijwilligers en groep Leonard. MOS hoeft hier nog niet bij aanwezig te zijn. We vinden dat dit nu nog geen meerwaarde heeft

 • Mail over korfbal korf, doorverwezen naar buurtbudget.

 • Blikvangers; Een blikvanger staat wel erg ver in de Drait. We mailen weer met John v.d.Weide.

 • Drama heeft zich afgelopen week afgespeeld.Een gezin werd aangevallen door een vechthond die zich los rukte. We hebben een stukje op de site geplaatst en een oproep van het slachtoffer. Tevens hebben we gemailt naar de wijkagent.

4. Mededelingen

 • Website; we gaan meer foto’s op de site zetten. De foto’s boven verkeer, veiligheid en voorzieningen worden ook vervangen.

 • Weer aardig veel bezoekers op de site.

5. Voorzieningen

 • Deelauto; bijeenkomst op 20 Maart. Financieel gaat het goed. De gemeente gaat de laadkosten subsidiëren. De deelauto heeft veel vaste klanten.

 • BHV / EHBO; heeft zich niemand voor opgegeven, volgend jaar nieuwe kans.

 • Spreekuur met WOON en wijkagent. Uit de mailwisseling blijkt dat ze meestal wel aanwezig zijn.

6. Veiligheid

 • geen inbreng.

7. Verkeer

 • mailwisseling met wijkagent over parkeren in de Trisken en parkeren van vrachtauto’s.

8. Aktielijst

 • Buurtbudget - Aanvraag voor 1 April. We dienen buurtbudget aanvragen in voor een wipkip op een speelveld en een vissteiger in de Drait, bij de fietsbrug.

9. Rondvraag

 • secretaris mailt data rond over besprekingen met Erik, de vrijwilligersgroep en groep Leonard.

10. Sluiting door de voorzitter.

     Volgende vergadering; dinsdag 26 Maart, 19.30 uur.

     Bijeenkomst met Leonard; woensdag 27 Maart, 19.30 uur.