veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 28-04-2015

 1. Wijkraadsvergadering

Datum; 28-04-2015

Plaats; De Skammel.

Aanvang; 19.30 uur.

Eindtijd; 21.30 uur +


Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

1. Opening door de voorzitter. De penningmeester en de regiomanager zijn niet aanwezig, m.k.

2. Gemeente info, Erik niet aanwezig, geen info.


3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd.

 • Mail van mevrouw de Vries, put Dorsvloer. We zullen Erik vragen wanneer ze zullen beginnen met de werkzaamheden.

 • Mail over de bollen. We gaan het in 2 jaar doen. Wanneer gaan we planten? Krokusdag! Borders schoonmaken, Bollen planten en traktatie na. We nemen contact op met de scholen. We mailen het naar de gemeente.

4. Mededelingen; Geen.


5. Voorzieningen

 • De paden zijn al aangepast op de dijk. Ziet er goed uit.

 • Speeltoestel hoek Hanebalken/Hooizolder. Bewoonster heeft een mail naar Sytske Paulusma gestuurd. Geen resultaat. We gaan Erik vragen wat we hier mee moeten.

 • Wijkfeest; we gaan de volgende vergadering de voorzitter van wijkevenementen uitnodigen om te praten over het wijkfeest.

 • Bankjes; we gaan voor het volgende buurtbudget weer een aantal bankjes aanvragen voor speelveldjes.

 • Financiën      - penningmeester niet aanwezig; volgende vergadering.

6. Veiligheid; VVN mailen.

7. Verkeer

 • Bordjes “fietsers voorrang” hangen er nog steeds niet. We vragen Erik om eens contact op te nemen met Sander de Schiffart.

 • “Belgische Rotonde”; geen nieuws.

8. Aktielijst

 • wijkschouw wordt 2015.

9. Rondvraag;  volgende vergadering 26 mei 2015.

10. Sluiting door de voorzitter.