veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 30-01-2019

logo wijkraad

Notulen wijkraadsvergadering St. wijkraad de Trisken

30-01-2019               

De Skammel              

 

1. Opening met gast Hans Verhoef.

 • Aanwezig - alle wijkraadsleden en gast. We nemen vandaag afscheid van onze coördinator van de deelauto Hans Verhoef.  

2. Gemeente info;

 • Uitnodigen Erik Kort, we gaan Erik weer uitnodigen.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen worden goedgekeurd. De afvalwijzer moet nog op de site worden geplaatst. We gaan Thea, kerstfair, uitnodigen voor een volgende vergadering. Erik en Sophie nodigen we eerst uit.

 • Enquête en vervolgstappen - Voor de nieuwe vrijwilligers gaan we weer een bijeenkomst plannen. Onze vice voorzitter regelt het.  

 • Mail BHV / EHBO, de secretaris stuurt het e-mail adres van Ria naar de voorzitter en Sietske. Dan kunnen ze hun  gegevens en een kopie van een geldig diploma/certificaat of BHV pasje doorgeven.

4. Mededelingen

 • Website; weer veel bezoekers deze maand. Advertenties; we gaan bedrijven aanbieden te adverteren op de site. Alleen het logo van het bedrijf met een link naar hun eigen site voor 25 euro per jaar.

5. Voorzieningen

 • Deelauto - Coördinator; we gaan onze nieuwe coördinator, Jan Willem, uitnodigen voor een volgende vergadering.  Buffet o.i.d. komt in Maart weer op de agenda. De penningmeester zoekt het uit.

6. Veiligheid; geen info.

7. Verkeer

 • Kruispunt fietspad - Dorsvloer is in overleg opgelost. Er parkeren af en toe nog vrachtauto’s op de Stal. Ook is het dubbel parkeren nog een probleem. We gaan weer in overleg met de wijkagent.

8. Aktielijst

 • Buurtbudget - Aanvraag voor 1 April. Volgende vergadering weer op de agenda. De wijkraadsleden gaan nadenken over meer aanvragen.

 • Sinterklaasfeest kan voorlopig van de aktielijst af.

9. Rondvraag; Bij het spreekuur van Woon en de wijkagent was niemand

 • aanwezig. We gaan vragen waarom.

 • Bij de buslus staan coniferen half op het trottoir. We geven het door aan Woon. Kunnen we meer verlichting krijgen op het straatje naar de fietsbrug?

10. Sluiting door de voorzitter.