veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen 30-05-2018

1. Opening door de voorzitter.

2. Gemeente info

 • mailverkeer met Erik. Allego  kan het plaatsen van de laadpaal in gang zetten. Planning ligt bij hen. Hopelijk wordt de laadpaal dus nu spoedig geplaatst . Nog steeds geen bericht van Post NL over het verplaatsen van de brievenbus richting Melkkelder.

 • Fietspad achter scholen: het asfalt van het fietspad gaat er uit en er komen betonplaten voor terug.

 • Communicatie naar de wijkraad kan beter.

 • Is ons buurtbudget aanvraag al behandeld? We vragen Erik.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 25-04-2018 worden goedgekeurd. Alleen het verhaal over de wijkatlas wordt aangepast.

 • Verschillende ingekomen mails worden besproken en voor kennisgeving aangenomen.

4. Mededelingen

 • Gast Trees Flapper komt langs; Nogmaals dank dat ik, namens de werkgroep Tegen Gaswinning Smallingerland, in jullie vergadering onze actie kan toelichten. Er wordt uitgelegd over de petitie, de uitnodiging voor 18 juni en ook een document om op papier handtekeningen op te halen. De Facebookpagina heet Geengasboringensmallingerland. De pagina kan gedeeld en geliked worden. De tekst van de petitie en de uitnodiging kan op de website worden geplaatst.

 • Taken wijkraad ;  Omdat dit zo uitgebreid is gaan we hier een aparte avond voor reserveren. Een datum wordt gezocht.

 • Site; We hebben deze maand veel meer mensen op de site gehad. Dit kwam door veel kijkers op 5 mei. Over een nieuwe host voor de site wordt nagedacht.

5. Pauze doen we niet meer aan.

6.  Voorzieningen

 • Deelauto de Trisken; We hebben minder klanten. Misschien door het mooie weer? We denken over de P.R.

         We gaan een takenpakket voor de coördinator vaststellen.

 • Meerjarenplan wijkraad/flyer ; De flyer wordt goedgekeurd en kan op de site. We gaan denken over de aantallen en de verspreiding.

 • Vrijwilligersbeleid; Oene en Reinder zijn halverwege met het aanpassen.

 • Waterplan; wordt in gang gezet. We moeten een bewoners avond plannen. Jan en Reinder zijn met Ronald Visser van de gemeente in het gebied geweest en hebben een plan gemaakt.

 • Dit plan wordt door de wijkraad omarmt. Datum wordt gezocht.

 • Half 10 komt Sophie v.d.Mei-Horenberg (MOS) even langs. Ze komt vertellen over Treft’t. Dit is een samenwerking van Woon, Accolade, Gemeente, Zorg, GGD, Politie en MOS. Ook wijkraad de Trisken schuift aan. Sophie gaat de website van ons bekijken en de mogelijkheden tot samenwerking.

7.  Veiligheid;  geen input.

8.  Verkeer;  geen input.

 

9. Aktielijst;  geen input.

10. Rondvraag;  geen input.                                              

 

11. Sluiting door de voorzitter. Volgende vergadering 4 juli 2018.