veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 01-09-2022

WhatsApp Image 2019 12 20 at 11.49.17

Notulen wijkraadsvergadering 

Donderdag 01-09-2022

Skammel

19.30 uur

1. Opening - met om 20.00 uur gast Tine Faber van Woonfriesland, 

                     daarna de agenda.

     Tine Faber verteld van haar werk bij Woonfriesland en speciaal in de Trisken. Ook geeft ze aan dat het de laatste paar jaar heel goed gaat in de Trisken. Verder beantwoordt ze alle vragen van de wijkraadsleden naar tevredenheid. We bespreken ook de samenwerking en houden zeker contact.     

2. Gemeente info

  • nieuwsbrief gemeente; Crisisnoodopvang COA naar Smallingerland is op site geplaatst.

3. Ingekomen/uitgegane stukken

  • Notulen 15-06-2022 goedgekeurd met enkele tekstuele veranderingen.

  • Mail; Erik;  Volkstuinen zijn volgens de gemeente niet mogelijk in de wijk. In Himsterhout zijn al volkstuinen. We bespreken nog een paar andere ideeën voor het buurtbudget.

  •  Stockmann (verkeersdeskundige gemeente); Kruising fietspad bij Jister wordt meegenomen in de verkeerscommissie.

4. Mededelingen;  

  • Site - kijkgegevens zijn normaal.

5. Pauze - 

6.  Voorzieningen;

  • Financiën; de penningmeester heeft weer een mooi overzicht gemaakt. Uit het overzicht van de deelauto blijkt dat we momenteel door de hoge oplaadkosten rode cijfers hebben. We gaan dit bespreken in de deelauto vergadering van eind september.

  • Deelauto; we hebben een nieuwe vrijwillige chauffeur. We maken later kennis met hem 

7. Aktielijst

  • Een van de wijkraadsleden gaat kijken of een nieuwe site mogelijk is. 

8.Rondvraag; niets.

9.Sluiting door de voorzitter.

 

Nieuwe vergadering; 5 oktober,