veiligheid verkeer voorzieningen

Notulen wijkraadsvergadering 07-04-2022

download

Notulen wijkraadsvergadering 

 

1. Opening -     alle wijkraadsleden aanwezig.

2. Gemeente info

 • nieuwsbrief gemeente; op site geplaatst wat interessant of belangrijk is voor de wijk.

 

 

3. Ingekomen/uitgegane stukken

 • Notulen 10-03-2022 worden goedgekeurd. 

 • Mail; geen. 

4. Mededelingen; 

 • Wijkraadslid; Via de site heeft zich een kandidaat wijkraadslid gemeld. Twee wijkraadsleden hebben met hem gepraat en zijn positief. We gaan hem uitnodigen voor een extra vergadering als kennismaking met de gehele wijkraad.  

 • Site - kijkgegevens zeer positief.

5. Pauze - 

6.  Voorzieningen;

 • Financiën; bijdrage van de gemeente staat weer op de rekening.

 • Deelauto; er komt weer een deelauto vergadering.

 • Plein; geen nieuws.

 • AED; We gaan Erik vragen wat uit te zoeken over de mogelijkheden.

7. Aktielijst

 • containertuintjes worden vernield. Jammer.

 • duurzaamheid; 15/16 april is er een bijeenkomst van de gemeente. Daar gaan een aantal wijkraadsleden heen.

 • Discussieavond; najaar 2022.

8.Rondvraag; een wijkraadslid wil graag bollen in het gras bij de voormalige buslus. Ze heeft nog geen reactie van de gemeente.

9.Sluiting; door de voorzitter.